Veletrh CZECHBUS 2017 – den třetí

Sedmý ročník dopravního veletrhu CZECHBUS probíhal na Výstavišti v Praze Holešovicích tři dny. Poslední den patřil i historickým vozidlům.

Úterý, 28. listopad 2017,ertl

Dopravní veletrh CZECHBUS opět nabídl návštěvníkům mnoho exponátů, které si mohli prohlédnout jak na venkovní ploše, tak rovněž i uvnitř haly. Každý den proběhl také atraktivní doprovodný program.

V poslední den veletrhu se v přednáškovém sále v Levém křídle Průmyslového paláce konala konferece s názvem ,,MISTŘI RENOVACÍ". Vstup na uvedenou konferenci byl volný. Přivítání návštěvníků a úvodního slova se ujal pan Ing. Antonín Macháček.

Přednášek mělo hned několik dopravců a institucí, ale i sběratelé, kteří vlastní nějaký historický exponát. První vystoupení mělo Muzeum MHD v Praze, kde pan Volf a pan Láska představili muzejní autobus Citybus a to, jakým způsobem se vybírá autobus k zachování jako muzejní, a také to, jaké úpravy vybraný Citybus podstoupil. Rovněž pánové zmínili i tu skutečnost, jak obtížné bylo opatřit některé díly na uvedené vozidlo, aby bylo dostatečně autentické.

Jako druhý se prezentoval DPMLJ (DP měst Liberce a Jablonce nad Nisou), který společně s Boveraclubem zachránil historickou tramvaj Bovera. O této tramvaji pohovořil pan Tomáš Krebs, který se zmínil mj. o různých tramvajových rozchodech, současných a zrušených tramvajových provozech v ČR a na Slovensku. Kromě historie se p. Krebs zmínil o průběhu prací na opravě tramvaje Bovera do současného stavu i o tom, jak s tramvají zajišťovali i náhradní dopravu a kde probíhala oprava tramvaje do současného stavu.

Třetí přednášku měl zástupce RTO klubu, který prezentoval vystavený ROBUR, který patří panu Pavlu Horákovi. Bylo zmíněno jeho získání (vzniklo ze tří různých vozidel), jak probíhal postup oprav vozidla, jaké problémy během opravy nastaly a rovněž i to, že vůz byl nalakován do barev bývalé Reisebüro DDR. Robur byl počátkem léta roku 2016 dokončen.
Zajímavost: Muzeum firmy ROBUR existuje. Pokud jej budete chtít navštívit, nachází se v německé Žitavě.

Čtvrtým přednášejícím byl pan Ing. Alois Koutek, který spolu se svým hostem pohovořili nejen o samotné koncepci tahač + přívěs na převoz lidí, ale i také o tom, co vše obnáší získání veterána a jeho následném uvedení, resp. přiblížení se do stavu, v jakém vyjel z výroby. Pan Koutek pohovořil o technických parametrech, o výhodách a využití, také pohovořil i o tom, kde byl návěs NO 80 provozován (Tábor, Bratislava, Gottwaldov). Rovněž se zmínil o tom, že v roce 1962 byl návěs NO 80 natrvalo předán do ČSAD v Bratislavě. Po dobu 17 let jezdil vlek v okolí slovenského města Šaľa. Tahač RTTN byl skutečně využit i v nákladní dopravě.
Svůj provoz ukončil pravděpodobně koncem sedmdesátých let. Následně došlo k odprodání vleku mysliveckému spolku (využití jako sklad krmení pro zvěř). K jeho opětovnému objevení došlo v roce 1999 v lese u vsi Nebojsa, to už ovšem byl vrak bez interiéru a s částečně propadlou střechou. Po několika letech došlo k převozu vraku do Bratislavy, kde se předpokládalo, že bude uvedený do provozního stavu.
K renovaci vleku sice opravdu došlo, ovšem až v ČR (v roce 2007 u firmy ČSAP Nymburk). Společně i s opraveným tahačem RTTN byl vlek NO80 představen poprvé v létě 2007 v Praze. První jízdu s cestujícími si souprava dopřála v Brně dne 26. 4. 2008.

Pan Koutek ml. zmínil i to, že se chystá otevření muzea, ve kterém by byla malá dílna, ale také i některé exponáty.

Pátou přednáškou měli zástupci DP Ostrava, kteří pohovořili o trolejbusu Tatra T 400/IIIA (evidenční číslo 26).

Šestým přednášejícím byli zástupci DP města Brna, kteří se s návštěvníky podělili o informace o unikátní parní tramvaji Caroline (Karolínka).

Autor reportáže i fotografií: Tomáš Ertl

Zpět