BUSportal - Dopravní politika / Předpisy
Cestujeme (nejen) Evropou - předepsaná zimní výbava kamionů a autobusů ve 41 státech. V zahraničí mohou být sankce za nevyhovující obutí vozidla likvidační.
Pondělí, 04. prosinec 2017,rebus
Vjetí na železniční přejezd v době, kdy je to zakázáno, nově znamená automatické vyslovení zákazu řízení na 1 - 6 měsíců. V roce 2015 se na přejezdech událo celkem 164 střetnutí, z toho pouze jedno ...
Středa, 02. březen 2016,pepvy
20. února nabyl účinnosti zákon č. 48/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
Pondělí, 29. únor 2016,pepvy
Autoklub uvádí zákon č. 247/2000 Sb. s vyznačením změn, ke kterým dojde od 20. února 2016
Čtvrtek, 18. únor 2016,pepvy
Tuto sobotu, 20. února, vejde v platnost novela zákona 361/2000 Sb., o silničním provozu. Chodci budou mít povinnost nosit reflexní prvek, pokud se za snížené viditelnosti pohybují mimo obec po krajnici nebo okraji ...
Středa, 17. únor 2016,pepvy
Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, s vyznačením změn, ke kterým dojde od 20. února 2016.
Úterý, 16. únor 2016,pepvy
(Zatím.) Novela zákona o přestupcích navyšuje horní hranici blokové pokuty u jiných než dopravních přestupků, například u přestupků proti občanskému soužití a veřejnému pořádku. Dopravní přestupky ...
Pátek, 02. říjen 2015,dabra
3. část informací o návrhu prováděcí vyhlášky k zákonu o pravidlech silničního provozu a souvisejících připomínek Štěpána Jůzy.
Čtvrtek, 03. září 2015,stjuz
2. část informací o návrhu prováděcí vyhlášky k zákonu o pravidlech silničního provozu a souvisejících připomínek Štěpána Jůzy.
Pátek, 28. srpen 2015,stjuz
Upozornění na změny a odkaz na informace na webu MD ČR.
Čtvrtek, 27. srpen 2015,dabra