BUSportal -
RAKOUSKO - Spolkové ministerstvo pro dopravu, inovaci a technologii
Čtvrtek, 21. červen 2001,dabra
Vzhledem k přetrvávajícím problémům českých dopravních společností, ke kterým dochází na rakouských hraničních přechodech, bychom rádi na těchto stránkách otevřeli širší téma, zabývající se těmito
Pondělí, 18. červen 2001,dabra
Rozmach automobilové dopravy na konci 20. století přinesl potřebu minimalizovat negativní dopady stále vyąąího počtu vozidel na ľivotní prostředí. Výsledkem jsou předpisy EHK, případně EU,
Čtvrtek, 31. květen 2001,dabra
Školení managementu dopravních firem dle standardů EU (pokrývá problematiku odborné způsobilosti v EU). Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží účastník certifikát CPC vystavený v Ženevě Akademií IRU.
Středa, 30. květen 2001,dabra
Náplní tohoto školení je problematika dopravní obslužnosti v ekonomických souvislostech, aktuální informace o dvoustranných dohodách v mezinárodní autobusové dopravě, změny v právních předpisech,
Středa, 30. květen 2001,dabra
Mezinárodní unie silniční dopravy IRU nám poskytla informace, že ministři dopravy EU schválili dlouhodobý požadavek IRU stanovit jednotný standard 15m maximální povolené délky autobusů v rámci celé
Pondělí, 28. květen 2001,dabra
Spolkové ministerstvo financí Rakouska připravuje vydání nařízení o DPH, které zavádí zdanění zahraničních podniků v mezinárodní silniční dopravě vycházející z průměrné úhrady za přepravu, která ...
Čtvrtek, 24. květen 2001,dabra
Obdobně jako v předchozích letech i v roce letošním zavádí ČESMAD BOHEMIA s platností od 18.5.2001 do 30.9.2001 o sobotách, nedělích a státních svátcích pohotovostní službu na regionálních
Úterý, 15. květen 2001,dabra
Zákonem č. 17/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb. byla změněna výše DPH pro příležitostnou dopravu na území ČR. Z původní sazby daně 0,05 Kč došlo ke zvýšení na 0,10 Kč.
Sobota, 21. duben 2001,dabra