Na svém dnešním zasedání vláda schválila na návrh ministra financí novelu zákona o silniční dani, která zvýhodňuje auta s nižšími emisemi a alternativním pohonem.
Středa, 09. leden 2008,dabra
Zajímavý a poměrně obsáhlý materiál o zkušenostech ze světa i z Česka vyšel v Ekolistu 12/2007.
Středa, 09. leden 2008,dabra
Vývojová politika pro veřejné dopravní trolejbusové podsystémy. Publikaci v angličtině avizuje UITP.
Čtvrtek, 13. prosinec 2007,dabra
V pozici největšího světového původce emisí CO2 letos pravděpodobně bude Čína.
Čtvrtek, 29. listopad 2007,dabra
Evropská komise publikuje Zelenou knihu o městské dopravě, která je základem pro diskusi o budoucnosti evropské městské dopravní politiky.
Středa, 26. září 2007,dabra
věnovanou zapojení železniční dopravy do Pražské integrované dopravy. K Týdnu mobility.
Úterý, 18. září 2007,dabra
Iniciativa Inteligentní automobil byla zahájena v únoru 2006 jako součást strategie EU.
Úterý, 18. září 2007,dabra
Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí.
Středa, 05. září 2007,dabra
Tisková zpráva ministerstva průmyslu a obchodu.
Úterý, 04. září 2007,dabra