Servisy VOLVO FTL Prostějov splňují evropské normy a standardy -
- potvrzuje to nová Evropská opravárenská smlouva
Středa, 22. prosinec 2004, dabra
Dopravák 18/2004: FTL Prostějov: Servisy VOLVO splňují evropské normy a standardy - potvrzuje to nová Evropská opravárenská smlouva.

Akciová společnost FTL-First Transport Lines, a.s. Prostějov zastupuje již 12 roků značku VOLVO na českém trhu. V servisní síti Volva patří její servisy užitkových vozidel provozované tradičně v Prostějově a čtvrtým rokem také v pobočce Brno ke špičce, a to zásluhou komplexní nabídky a vysoké kvality poskytovaných služeb, potvrzené udělenou certifikací dle norem ISO 9002 a poté i náročnějších norem ISO 9001:2000, získáním prestižního ocenění Czech made a v neposlední řadě i několikerým prvenstvím v soutěži nejlepší servis roku. Dokladem toho, že v současnosti splňují oba servisy také veškeré evropské normy a standardy Volva, je nová Evropská opravárenská smlouva, kterou v pondělí 11. října 2004 podepsali v Prostějové předseda představenstva a prezident společnosti Jaroslav Hanák a ředitel Volvo Truck Czech, s.r.o. Are Knoph.

Podpisu smlouvy o pokračování spolupráce při zajištování servisu a oprav vozidel Volvo, která nabyla platnost k 1. 11. 2004. předcházelo důkladné hodnocení činnosti obou servisů a následně na to i realizace řady opatření k jejich dalšímu zkvalitnění. Jak připomněl ředitel divize FTL-SERVIS Jaromír Kaprál, švédská centrála Volvo Truck Corporation AB Göteborg ještě před rozšířením Evropské unie rozhodla o provedení auditů ve všech servisních místech Volva v přistupujících zemích, přičemž v České republice se uskutečnily v únoru letošního roku. "Švédští odborníci při nich posuzovali servisy podle přísných evropských norem a standardů Volva a pokud nebyly v některýeh oblastech splňovány, zpracovali přislušná doporučení pro odstranění závad. Na základě těchto auditů byla všem servisům Volvo v ČR udělena bloková výjimka platná pouze do konce října 2004. Bylo tomu tak i v případě našich servisů Volvo, takže jsme v nich během uplynulých měsíců museli provést určité úpravy tak, aby evropským standardům odpovídaly ve všech směrech. Dnes jejich veškerá činnost a služby jsou již na požadované úrovni, což dokládá nová Evropaká opravárenské smlouva uzavřená se společností Volvo Truck Czech."

Pokud jde o zmiňovaná opatření k naplnění evropských standardů, u mateřského servisu Volvo v Prostějově v podstatě šlo jenom o zvýšení intenzity osvětleni v dílnách a ve skladech. Daleko složitější a náročnější byla podle J. Kaprála situace ale u brněnské pobočky: "Zde jsme kromě zlepšeni osvětlení tak jako tomu bylo v Prostějově museli navíc dodavatelsky zajistit některé služby týkající se především diagnostiky, klerou tu nemáme - např. brzdovou stolici, pracoviště pro měření emisi či pro úřední ověřování tachografů. Zcela zásední pak bylo zapojení tohoto servisu do Volvo Action Service, tj. do celoevropského servisního systému řízeného z belgického Gentu, který po 24 hodin denně zajišfuje pomoc pro tranzitující vozidla v případech poruchy či defektu. To se nám podařilo, a od 1. září 2004 poskytuje tyto služby i pobočka v Brně-Slatině prostřednictvim nepřetržité pohotovosti jednoho technika a dvou mechaniků, kteří mají pro výjezd k dispozici servisní vůz Ford Tranzit. Jen pro doplnění - náš mateřský servis v Prostějově je v systému Action Servis zapojen již od roku 1993."

Ředitel divize FTL-SERVIS Jaromír Kaprál zdůraznil, že i v příštím období bude základem činnosti obou provozovaných autorizovaných servisů Volvo zajištování poprodejních služeb v plném rozsahu a ve vysoké kvalitě.

"Nejdůležitější je péče o nová vozidle v rámci garančních podmínek, tzn. 12 měsíců v plném rozsahu na všechny skupiny a podskupiny a druhým rokem na hnací agregáty, po skončení garanční lhůty na provádění pravidelných servisních prohlídek, kde se u poslední řady pohybují servisní intervaly kolem 60 tisíc ujetých kllometrů. Pochopitelně také nabízíme pozáruční opravy vozidel značky Volvo, opravy po haváriích a řadu dalších služeb včetně dlagnostiky vozů. Pro poskytování servisních a opravárenských služeb máme k dispozici kvalifikované odborníky - v obou servisech je zaměstnáno celkem 30 techniků a mechaniků, špičkové technické vybavení i odpovídající zázemí včetně skladů náhradních dílů v Prostějově v objemu 4,8 milionů korun a v Brně 3 milony korun. Samozřejmě jsme také zapojeni v aulomatickém systému objednávání náhradních dílů, jehož součástí jsou i průběžné údaje o optimalizaci jejich skladových zásob, a jehož prostřednictvím nám týdenní objednávky vykrývá centrální sklad v Gentu, dodávka potřebného dílu či součástky do druhého dne je zajišťována z Vídně. Abychom vyšli našim zákazníkům vstříc, už v loňském roce jsme přistoupili k rozšíření provozní doby v obou servisech. V Prostějově je v pracoví dny od 6 do 22 hodin a v sobotu ad 7 do 14 hodin, v brněnské pobočce máme otevřeno od 7 do 20 hodin, v sobotu 7-14 hod."

Oba servisy dosahují každým rokem nárůst v tržbách, což je potvrzenim zájmu o jejich služby ze strany stálých i nových zákazníků. Pozitivním signálem pro zaměstnanost obou servisů je pak fakt, že podle předpokladů společnosti Volvo Truck Czech dosáhne prodej vozidel zn. VOLVO na českém trhu jenom v letošním roce výše 750 kusů.

Jarmila Chromá