Dopravák 2/2012: Poslední rozloučení s generálním ředitelem TRADO Holding Třebíč
Druhou únorovou sobotu se v obřadní síni třebíčského Nového hřbitova konalo smuteční rozloučení s Jiřím Křivanem.
Pondělí, 27. únor 2012, dabra
Ing. Jiří Křivan (21. 6. 1956 – 3. 2. 2012) zesnul nečekaně 3. února 2012 ve věku 55 let.

Jiří Křivan se narodil 21. června 1956 ve Znojmě. Po maturitě na gymnáziu v Moravských Budějovicích absolvoval studium na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině, obor provoz a ekonomika městské a silniční dopravy, které úspěšně ukončil v roce 1980. Stejného roku nastoupil do zaměstnání v n.p. ČSAD Brno, závod 610 Třebíč, kde zastával funkce technika a zástupce ředitele pro dopravu. Jako náměstek pro dopravu a později v pozici ředitele působil v letech 1990 – 1995 i v samostatném s.p. ČSAD Třebíč. Po privatizaci podniku formou přímého prodeje zahájila v dubnu 1995 svou činnost firma TRADO, s.r.o. Třebíč, v níž Jiří Křivan od začátku působil jako ředitel. Současně zastával pozici generálního ředitele akciové společnosti TRADO Holding Třebíč, která patří mezi zakládající a dlouholeté členy ADSSF. Hluboký zármutek nad ztrátou Jiřího Křivana proto mezi prvními vyjádřily statutární orgány této dopravní asociace.

Jiří Křivan byl výraznou osobností nejenom v oboru silniční dopravy, ale také v oblasti hospodářského, veřejného a společenského života na Třebíčsku. Byl jedním ze zakladatelů Okresní hospodářské komory, dlouholetým předsedou představenstva OHK Třebíč a členem představenstva Hospodářské komory ČR. Akademická obec v něm ztratila předsedu správní rady a zakladatele Západomoravské vysoké školy v Třebíči. Nepřehlédnutelný byl rovněž přínos Jiřího Křivana na rozvoji mezinárodní obchodní a kulturní spolupráce s Běloruskou republikou. Vysoké schopnosti prokázal v diplomatických službách, kde od roku 2009 zastával pozici honorárního konzula Běloruské republiky v České republice.

Jiří Křivan byl rozvedený a měl tři děti. Rodině, spolupracovníkům, přátelům a známým vyjadřujeme hlubokou soustrast. Čest jeho památce!

Dopravák 2/2012