Jak je to opravdu s pražskými 'ševci' ?
Tramvajová tématika se nám tentokrát infiltrovala na BUSportál s "Největším šotoušem PID".
Pondělí, 08. listopad 2010, dabra
Jako reakci na vysvětlení termínu "švec" (řidič tramvaje) v rozhovoru s Martinem Vokáčem se ozval čtenář BUSportálu s jiným vysvětlením a dalšími inspirativními informacemi:
Když jsem před pár desítkami let dělal kurs na řidiče tramvaje, tak nám vznik tohoto výrazu vysvětlovali tak, že tramvajáci kdysi dávno na určité období fasovali jeden pár bot a k tomu náhradní pár podrážek. A protože nechtěli zbytečně utrácet za ševce, podráželi si sešlapané boty sami. Snad by historici pražského dopravního podniku (pánové Fojtík, Prošek, paní Jílková a spol.) dokázali dohledat, jestli se tato legenda může zakládat na pravdě a jakého období by se její zrod týkal. Ostatně o historii uniforem a jejich fasování by se určitě dalo hodně psát i v oboru autobusové dopravy. O původu označení "kaštani" pro cestující žádný speciální výklad nekoluje - laicky je vnímáno tak, že při divoké jízdě klienti padají a kutálejí se po voze, ale nedivil bych se ani tomu, kdyby vzniklo třeba zkomolením německého "der Fahrgast", anebo jakkoliv jinak.
Než oslovíme odborníky, rádi uvítáme názory přátel veřejné dopravy i nové termíny - např. v Brně jsem zaslechla od jednoho dopravce, jak nazývá cestující "pacoši" (snad pacienti?). Pokud je tato problematika někde na webu podrobně zpracována, uvítám i odkaz na informace.

Těším se: braunova@svt.cz