Na otázky k provozu autobusů s lůžkovou úpravou v zemích EU
V Asii není "spací" autobus žádný probém. © Jan Tajč
odpovídá čtenářce BUSportálu Ministerstvo dopravy. "Přeprava horizontálně umístěných spících osob v autobusech přináší řadu technických problémů a vzhledem k rizikům takové přepravy není zájem je řešit ... "
Čtvrtek, 29. říjen 2009, dabra
Čtenářka BUSportálu se po zkušenostech se zájezdem na Sicílii zeptala:
  1. Je možné, aby autobusy s lůžkovou úpravou mohly jezdit s cestujícími po dálnici v době, kdy jsou všechny autobusy vybavovány bezpečnostními pásy na všech sedadlech? U tohoto autobusu nebyly žádné bezpečností pásy, ať už při sezení nebo při lůžkové úpravě.
  2. Je možné, aby autobus normálně přejížděl po dálnici v noci do dalšího místa?
  3. Má dopravce ve svých autobusech namontovány originální sedačky (s lůžkovou úpravou), má homologaci na lůžkovou úpravu?

Josef Pokorný, ředitel Odbor provozu silničních vozidel Ministerstva dopravy, odpověděl:
"Žádný mezinárodní předpis neumožňuje schvalovat autobusy určené pro provoz po pozemních komunikacích s lůžkovou úpravou a proto taková úprava autobusu nemůže být předmětem homologace (mezinárodního schválení). Ve státech EU by autobus pro přepravu spících cestujících neměl být schválen a neměl by být ani provozován na pozemních komunikacích EU.
Všechna sedadla nových dálkových autobusů (tj. autobusů kategorie M3 třídy III) ve všech státech EU musí být přibližně od roku 2004 povinně vybavena bezpečnostními pásy pro dospělé. V autobuse se sedadly s bezpečnostními pásy musí být sedící osoba při přepravě připoutána, včetně dítěte nad tři roky věku.
Téma autobusů s lůžkovou úpravou je nepravidelně otvíráno při mezinárodních jednáních o technických předpisech, které jsou vyvíjeny v rámci EHK OSN. Tyto technické předpisy se po přijetí stávají právně závaznými ve všech státech EU. Přeprava horizontálně umístěných spících osob v autobusech přináší řadu technických problémů a vzhledem k rizikům takové přepravy není zájem je řešit alespoň na úrovni EU. Na mezinárodní úrovni nevyřešeným, a dokonce zatím neřešeným problémem je způsob bezpečného připoutání spících osob v horizontální poloze v autobusech. Přeprava horizontálně umístěných spících osob v autobusech přináší řadu technických problémů a vzhledem k rizikům takové přepravy není zájem je řešit."

BUSportál za odpověď děkuje, ale není nám jasné, zda u dostatečně starého autobusu, který nemusí mít ani bezpečnostní pásy, lze dopravce vůbec za něco postihnout a také nevíme, jaká je vymahatelnost čehokoli v souvislosti s takovou úpravou. Nedokážeme si představit, že by to zajímalo českou dopravní policii, zda by byla dostatečně kvalifikovaná rozhodnout, co je správné - možná ji podceňujeme. Situace by se nesporně řešila v případě nějaké nehody. Pokud někdo ze čtenářů BUSportálu má nějaký poznatek k tématu, budeme jen rádi.