Autobusy Karlovy Vary obnovují vozový park
Mercedes-Benz Intouro.
Další
V posledních dvou letech jde o největší obnovu vozového parku autobusů v historii firmy.
Středa, 04. únor 2009, dabra
Dopravní společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s. celkem nakoupila formou výběrového řízení 33 nových autobusů v pořizovací ceně 236 miliónů Kč bez DPH. Nejvíce autobusů – 21 – bylo značky Mercedes-Benz, 8 autobusů značky SOR a 4 autobusy Irisbus Iveco Crossway z Vysokého Mýta. V letošním roce se počítá určitě s nákupem 9 nových autobusů, o možnosti větší obnovy bude rozhodnuto ve druhém pololetí podle vývoje celkové hospodářské situace.

„Touto obnovou autobusů jsme snížili průměrné stáří vozového parku na 8,4 roku, což je výrazně pod průměrem České republiky. Mimo tyto nové autobusy jsme nakoupili také šest starších autobusů pro dopravní obslužnost na Chebsku. Všechny nové příměstské autobusy jsou vybaveny klimatizací pro vyšší komfort cestujících i řidiče v letních měsících a jsou vyvedeny ve firemních světle zelených barvách se sloganem Sloužíme Karlovarskému kraji“, sdělil ředitel společnosti Zdeněk Suchan. Tato největší regionální autobusová společnost zajišťuje provoz na linkách v celém Karlovarském kraji a částečně také v Ústeckém a Plzeňském kraji. V Sokolově, Chebu a Aši provozuje také městskou dopravu.

„Do systému městských doprav v Sokolově a Chebu nakupujeme již několik let pouze nízkopodlažní městské autobusy, průměrné stáří městských autobusů je necelých sedm let. Plnou nízkopodlažnost v Chebu zajistíme podle smlouvy s Městem Cheb do roku 2013, v Sokolově to bude obdobné“, doplnil Zdeněk Suchan.

Veškeré nakoupené autobusy slouží všem občanům Karlovarského kraje pro jízdy do zaměstnání, k lékaři i za zábavou, dětem pak k jízdám do školy a na kroužky. Také je využívají lázeňští hosté a ostatní návštěvníci regionu.

„Všechny autobusy jsou vybaveny moderním elektronickým odbavovacím zařízením, které umožňuje platby jak v hotovosti, tak i prostřednictvím bezkontaktní čipové karty. Tento bezhotovostní způsob platby jízdného využívají nejvíce cestující v městských dopravách, kde platí „čipovkou“ více jak 60% cestujících. Tuto službu nabízíme cestujícím více než deset let a tento systém budeme i nadále rozvíjet“, upřesnil ředitel Suchan.

Veřejná autobusová doprava stojí v letošním roce před zásadní změnou, protože v prosinci letošního roku začne platit Nařízení EU č. 1370, které by mělo sjednotit pravidla pro poskytování této veřejné služby ve všech členských státech. I Česká republika a objednatelé této služby – jednotlivé kraje – musí nové nařízení akceptovat a vytvořit v jeho rámci nová pravidla s cílem zajištění vysoké kvality a dlouhodobé udržitelnosti tohoto systému.

„Veřejnou autobusovou dopravu bereme jako proces, u kterého je neustále co zlepšovat. Proto jsme koncem roku 2007 úspěšně absolvovali certifikační audit managementu jakosti podle ISO 9OO1:2000, který jsme nedávno obhájili na další rok. Zavedli jsme vnitřní pravidla pro neustálé zvyšování kvality dopravy a o spolupráci žádáme i cestující veřejnost. Například tím, že při každé jízdě budou od řidiče vyžadovat vydání jízdenky“, uzavřel Zdeněk Suchan.
Irisbus Iveco Crossway.
SOR pro městskou dopravu.
Trocha nostalgie - poslední autobsusy s ''K'' - Karosy řady 9.
A jeden zájezdový - Mercedes-Benz Tourismo vyfotografoval BUSportál na cestě z Belgie na podzim 2007.