Světová premiéra: SCANIA představila bezemisní autobus
Praha, 4. června 2001 - Švédská společnost Scania, přední výrobce nákladních automobilů a autobusů, představila minulý týden na londýnské výstavě UITP Mobility and City Transport nový koncept
Pondělí, 25. červen 2001, dabra
Praha, 4. června 2001 - Švédská společnost Scania, přední výrobce nákladních automobilů a autobusů, představila minulý týden na londýnské výstavě UITP Mobility and City Transport nový koncept bezemisního autobusu určeného pro městskou hromadnou dopravu (Scaniabus.jpg, 89kB). Představený prototyp je zatím nejprogresivnější odpovědí na požadavky moderní městské hromadné dopravy s minimálním dopadem na životní prostředí.
Hnací jednotka autobusu je založena na kombinaci dvou technologií - elektrického pohonu a palivových článků. Vozidlo je vybaveno elektrickým motorem s integrovanou vyrovnávací baterií. Elektrická energie je vyráběna v palivových článcích. Palivem je vodík, který je ve stlačeném stavu uložen v nádržích na střeše autobusu. Autobus tak neprodukuje žádné emise, ale pouze čistou vodu.
Palivové články mají účinnost 52-57%, což je mnohem vyšší než u běžného naftového motoru vyrábějící elektřinu pomocí generátoru. Spotřeba energie byla snížena o 60% v porovnání s obdobným typem autobusu s dieselovým motorem. Výrazné úspory ve spotřebě pohonných hmot bylo dosaženo nejenom vysokou účinností elektrického motoru a systému palivových článků, ale také zpětnou recyklací energie vzniklé při brždění.
Velká pozornost byla věnována snižování hlučnosti. Všechny komponenty a podsystémy byly navrhovány a konstruovány tak, aby byla hlučnost maximálně omezena. Vnější hladina hluku činí pouze 70dB, což je méně než u malého osobního automobilu.

Výzkumný projekt EU

Autobus s hybridním elektrickým pohonem byl vyvinut v rámci výzkumného projektu EU, na kterém se podílelo několik významných evropských společností a institucí. Projekt je z 50% podporován EU z fondů programu bezjaderné energie (JOULE). Celkový rozpočet činí 4,3 miliónů EUR.
Úkolem projektu je získat zkušenosti s využíváním technologií palivových článků a hybridního elektrického pohonu. Dalším z cílů je vytvářet prostor pro vzdělávání specialistů v těchto oblastech, což je životně důležité z hlediska dalšího vývoje. Po dokončení výzkumného projektu EU projde prototyp autobusu rozsáhlým testováním, které ověří možnosti nových technologií a vyhodnotí další metody optimalizace využití energie, snižování hluku a vibrací. Získané výsledky se stanou základem pro budoucí výrobu bezemisních autobusů. Po dokončení testů bude vypracována nová koncepční studie hodnotící možná rizika, provozní náklady, situaci distribuce paliva a legislativní požadavky.
Scania na projektu spolupracovala s firmami Air Liquide (koordinace projektu, design palivových článků, skladování paliva), CEA (testování palivových článků), Nuvera (design a výroba palivových článků), SAR (řídící systémy), ZF (výroba hnací jednotky) a s Janovskou Univerzitou (studie designu vzduchového kompresoru). Výsledky projektu budou vyhodnoceny ve spolupráci s Technickým Institutem University v Lundu. Přednosti nových technologií elektrického pohonu ve spojení s pokrokovým řízením dopravy a využíváním informačních systémů se mohou osvědčit a stát se ideálním řešením pro středně velká města. V integrovaném dopravním systému spolu s existující železniční sítí a sítí podzemní dopravy mohou být tyto nové autobusy atraktivním řešením i pro větší města především díky své pružnosti.