Přečetli jsme:Jednotná plzeňská doprava přitáhla cestující a chystá vylepšení
Již druhým rokem je v provozu v Plzni a v blízkém okolí Integrovaná doprava Plzeňska. Systém umožňuje občanům cestovat na jeden jízdní doklad s několika dopravci. V systému IDP uznávají všichni
Středa, 14. květen 2003, dabra
Již druhým rokem je v provozu v Plzni a v blízkém okolí Integrovaná doprava Plzeňska. Systém umožňuje občanům cestovat na jeden jízdní doklad s několika dopravci. V systému IDP uznávají všichni dopravci časovou předplatní jízdenku (kupon pro vnitřní nebo vnější zónu) a dále některé výhody poskytující zlevněnou či bezplatnou přepravu. Nárok na zlevněnou časovou předplatní jízdenku mají například žáci, studenti, učni a důchodci do 70 let, a to ve vnitřní i vnější zóně. Bezplatně se na celém území IDP přepravují např. děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a jejich průvodci včetně vodicího psa a invalidního vozíku.
S možnostmi a výhodami systému je většina občanů Plzně a okolí seznámena a pravidelně je využívá. Ale integrovanou dopravu je možné využívat i při nepravidelných cestách. Někdo například cestuje pravidelně po Plzni do zaměstnání a má tedy kupon pro vnitřní zónu. O víkendu se rozhodne vycestovat mimo Plzeň. Využije tedy stávajícího kuponu, který platí až do hraniční zastávky (např. pro autobusy ve směru na Dobřany do Lhoty, pro ČD do zastávky Plzeň-Valcha) a zbytek cesty doplatí jednotlivé jízdné zvolenému dopravci. Tím zpravidla ušetří alespoň za jedno kilometrické pásmo.
Integrovaná doprava Plzeňska je občany využívána a meziročně se zvýšil prodej kuponů. V porovnání s prvním čtvrtletím loňského roku se za první čtvrtletí roku 2003 v obou zónách zvýšil počet prodaných integrovaných jízdních dokladů. Zvýšení prodeje, a to zejména ve vnější zóně Z, bylo zhruba z poloviny ovlivněno rozšířením území od ledna letošního roku. Počet kusů prodaných kuponů se meziročně zvýšil i ve vnitřní zóně P. Z hlediska struktury druhů dokladů se jednalo v obou zónách o zvýšení počtu zlevněných kuponů.
Integrovaná doprava Plzeňska je fungující systém, který se dále rozvíjí. Cílem každé integrace dopravců je co nejširší využití hromadné dopravy veřejností. K tomu by mělo přispět i zlepšení přestupů mezi linkami i mezi různými druhy dopravy formou vybudování kvalitních přestupních uzlů. Přínosem by mělo být rovněž zavedení taktové dopravy na železnici a v neposlední řadě zlepšení návaznosti jednotlivých spojů, což je i cílem IDP pro letošní rok. V rámci rozvoje IDP se v letošním roce projektují a realizují přestupní uzly včetně parkovišť v okrajových částech města v Koterově a v Bolevci. Odborníci diskutují o možnostech zavedení taktové dopravy na vybrané trati v Plzeňském kraji a její přínosy pro celkový rozvoj veřejné dopravy. V současné době rovněž připravujeme optimalizaci dopravy v území IDP. Cestující veřejnost by změny vyplývající z optimalizace měla zaznamenat v první změně jízdních řádů na jaře roku 2004.


HANA MIKSOVÁ, Plzeňský holding
Zdroj: Mladá fronta dnes, Plzeňský kraj, 13.5.2003