ASAD - asistenční služby v autobusové dopravě.

Jiří Sladký, Drkolnovská 209, 261 01 Příbram V.-Zdaboř, IČO 45860173 tel.číslo 774 189 000

Přepravní kontrolu provádím na základě živnostenského oprávnění fyzické osoby. Odbornou způsobilost dokládám osvědčením o provedené zkoušce před komisí státního orgánu. Délka mé odborné praxe v autobusové dopravě přesahuje 20 let.
Činnost přepravní kontroly nabízím pro linky mezinárodní i vnitrostátní, a také pro integrované dopravní systémy jednotlivých krajů. Pro výkon přepravní kontroly angažuji podle potřeby revizory z celého území ČR pro zajištění nestrannosti a objektivity.
Kromě přepravní kontroly nabízím také školení jízdních pracovníků o přepravním řádu a předpisech souvisících, případně další poradenství v oboru.
Pro komunikaci s partnery upřednostňuji osobní schůzku, na níž jsou dojednávána pravidla příští spolupráce a podklady pro písemnou smlouvu.
O provedené kontrole ve sjednaném rozsahu je vždy vypracována písemná zpráva, přičemž o významných závadách informuji objednavatele neprodleně telefonicky nebo elektronickou poštou.
Svoji službu nabízím v době, kdy dopravní úřady svou aktivní činností vyvíjejí tlak na dopravce výkonem státního odborného dozoru. Zdá se, že do budoucnosti obstojí jen ti připravení, kteří se řídí příslušnými předpisy.
V případě zájmu dopravců, samosprávných dopravních úřadů i jiných partnerů, jsem k dispozici na své elektronické adrese prepravni.kontrola@seznam.cz nebo na své poštovní adrese či telefonu.

Jiří Sladký