Pozvánka: Odborná konference Elektrické autobusy pro město
Více než 150 zájemců si přišlo poslechnout přednášky na konferenci Elektrické autobusy pro město 22. listopadu na veletrh Czechbus 2017.
Další
Sedmý ročník konference, tentokrát ve slovenské verzi, proběhne 5. června 2018 v Nitře v areálu společnosti Turancar. Registrace už probíhá.
Pondělí, 12. únor 2018, rebus

Konferenci „Elektrické autobusy pre mesto“ pořádá česká konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Navazuje na svoji českou verzi „Elektrické autobusy pro město“, která proběhla v uplynulých letech již šestkrát a stala se tradičním doprovodným programem veletrhu Czechbus v Praze. Tentokrát se uskuteční v rámci doprovodného programu veletrhu BUS SHOW 2018 v úterý 5. června 2018 v Nitře v areálu společnosti Turancar.

Od samého začátku se konference, jíž se každoročně účastní kolem 150 odborníků z oblasti veřejné dopravy a jejího dodavatelského průmyslu, vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury), jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace.

Zprávu z minulého ročníku konference včetně prezentací „Elektrické autobusy pro město VI“, která se konala v Praze, naleznete zde: Trh elektrických autobusů prožívá „velký třesk“, omezují ho finance: zpráva z konference „Elektrické autobusy pro město VI“.

Předmětem konference jsou jednak nové technologie pro elektrické autobusy a provozní zkušenosti s nimi, a jednak prostředky a způsoby pro financování jak hotových produktů, tak rozvojových projektů. Kromě spolufinancování z evropských investičních dotací přitom přicházejí stále více ke slovu rozmanité bankovní nástroje a „alternativní“ obchodní modely využívající spolupráci veřejného a soukromého sektoru, kterou podporují i evropské orgány.

Organizátorem konference není konferenční agentura, nýbrž odborná konzultační firma udržující úzký kontakt s dopravci a jejich profesním sdružením i s municipalitami, organizátory hromadné dopravy a dalšími zainteresovanými osobami a organizacemi. To je zárukou stabilně vysoké odborné úrovně konference, díky níž si tato akce mezi lidmi z oboru vydobyla své místo a respekt.

Konference se koná pod záštitou primátora města Nitry, DP Košice a Združenia prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách Slovenskej republiky.

Vstup na konferenci je po závazné registraci a potvrzení registrace zdarma. Další podrobnosti, aktuální program a registraci naleznete na http://www.smartcityvpraxi.cz/konference17.php

Jedna z přednášek: Volvo a elektromobilita, Radko Manda. Novinky z Volva budou i na programu konference v Nitře.
Konferenci podpoří i Dopravní podnik města Košice. Ten provozuje v MHD 23 elektrobusů.