Dopravní fakulta ČVUT slaví 25 let
V Betlémské kapli předal symbolicky volant - řízení fakulty - současný děkan Miroslav Svítek nově zvolenému Pavlu Hrubešovi. Zdroj FD ČVUT
Další
Fakulta získala akreditaci 5. května 1993. Prvních studentů bylo 200, dnes je jich o tisíc víc. Fakulta dopravní pořádá 2. února Den otevřených dveří. 
Pondělí, 29. leden 2018, rebus

Z prvních 200 studentů v roce 1998 vzešlo 70 absolventů. V současné době z více než 1 200 studentů každým rokem promuje přes 300 dopravních bakalářů a inženýrů. Na fakultě je možno získat i další akademické stupně – PhD., Doc., Prof.

První oslavy 25. let od založení fakulty začaly 24. ledna v Betlémské kapli  předáváním Gerstnerových cen významným spolupracovníkům.

„Pochopení dopravy jako multidisciplinárního prostředí je nutností pro její další udržitelný rozvoj. Posláním fakulty je pak vybavit budoucí generaci inženýrů rozsáhlými znalostmi a hlavně dovednostmi v řadě oborů, které budou následně v praxi aplikovat a navzájem propojovat,“ říká nový děkan fakulty dopravní doc. Pavel Hrubeš. Ten od 1. února 2018 nahradí současného děkana profesora Svítka.

V průběhu roku bude následovat ještě několik akcí k významnému výročí fakulty. Například 4. ročník mezinárodního symposia Smart Cities Symposium Prague 2018 nebo konference prezentující výsledky činnosti fakulty v uplynulých letech.

Fakulta dopravní opětovně otevírá své dveře budoucím zájemcům o studium. Stane se tak 2. února v budově Horská. Bude možné si školu prohlédnout, zeptat se na dotazy, poslechnout si důležité informace o studiu, či během dne zajít na kávu s novým panem děkanem.

Zdroj: FD ČVUT

První oslavy 25. let od založení fakulty začaly 24. ledna v Betlémské kapli. Zdroj FD ČVUT
Doporučujeme
Výstavy a veletrhy