Další dodávky autobusů SOLARIS pro Českou republiku
Společnost Solaris Bus & Coach S.A. získala pro rok 2018 objednávky na téměř 100 autobusů Solaris Urbino. Až na jednu výjimku se bude jednat o provedení vozidel v nové koncepci.
Úterý, 09. leden 2018, rebus

Česká republika byla prvním exportním trhem polského Solarisu. V roce 2000 dodal první patnáctimetrový autobus do Ostravy. V roce 2002 vznikla pobočka Solaris Czech, jejímž hlavním cílem je zajištění poprodejních a servisních služeb k dodaným vozidlům. V létě 2014 předal Solaris Czech v Brně jubilejní 500 vozidlo Solaris pro český trh. Jednalo se o nízkopodlažní kloubový autobus Solaris Urbino 18, který byl součástí první dodávky celkem 36 autobusů pro Dopravní podnik města Brna.

V současné době jsou autobusy Solaris provozovány v městských a příměstských provozech v Ostravě, Brně, Olomouci, Ústí nad Labem, Plzni, Praze, Českých Budějovicích, Chomutově, Teplicích, Táboře, Opavě, Znojmě. Dalšími významnými provozovateli jsou např. BusLine, skupina Arriva, ČSAD Střední Čechy, společnost Martin Uher nebo ČSAD Polkost. Zajímavostí jsou dva autobusy Urbino 15, provozované na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově nebo výukový autobus Urbino 8.9LE, který je provozován společností KODIS. Doposud bylo společností Solaris dodáno do České republiky téměř 600 autobusů

Rok 2017 byl pro Solaris úspěšný, zejména co se týká výhledu pro rok 2018. Podařilo se uzavřít objednávky na dodávky téměř 100 autobusů.

Dodávky budou zahájeny v únoru, kdy budou dodány Dopravnímu podniku měst Chomutova a Jirkova dva autobusy s pohonem CNG.

Dalším zákazníkem Solarisu jsou České Budějovice, kam bude dodáno ve dvou samostatných částech 24 autobusů. První dodávka celkem 16 plynových autobusů (13 sólo a 3 kloubové) bude uskutečněna v březnu. Druhá zakázka pak bude plněna v průběhu měsíce září, kdy se bude jednat celkem o 8 autobusů, opět s pohonem CNG (6 sólo a 2 kloubové).

V průběhu měsíce června bude expedováno prvních 5 kloubových autobusů CNG, z celkové zakázky na 10 ks, Dopravnímu podniku Ostrava. Druhá část dodávky bude uskutečněna v průběhu měsíce září. 

V červnu bude pokračovat plnění smlouvy také dodáním 8 dvanáctimetrových autobusů s dieselovým pohonem do Dopravního podniku města Olomouce a následně jedno kloubové dieselové Urbino v karoserii předchozí generace pro společnost Martin Uher.

V průběhu září pak bude zahájeno postupné plnění kontraktu pro Dopravní podnik Ostrava. Jedná se celkem o 40 dvanáctimetrových CNG autobusů, které budou průběžně dodávány do konce roku 2018. Zakázka bude dokončena na začátku roku 2019.

V měsíci říjnu bude realizována dodávka 4 kloubových Solarisů s dieselovým pohonem pro společnost ČSAD Střední Čechy.

Poslední významnou zakázkou, kde Solaris uspěl v závěru roku 2017, je rámcová smlouva na dodávku celkem až 22 kloubových autobusů v dieselovém provedení, přičemž v roce 2018 se bude jednat o celkem 8 nových autobusů, které obohatí vozový park Plzeňských městských dopravních podniků. 

Jak již bylo uvedeno, všechny autobusy (mimo 1 kloubového pro společnost Martin Uher) budou dodány v nové koncepci, tedy s novou konstrukcí skeletu a karoserie.

Zdroj: Solaris Czech

V létě 2014 předal Solaris Czech v Brně jubilejní 500 vozidlo Solaris pro český trh. Byl to nízkopodlažní kloubový autobus Solaris Urbino 18, který byl součástí první dodávky celkem 36 autobusů pro Dopravní podnik města Brna. © Jan Havíř