V pražské MHD i PID je zaveden poloprázdninový provoz
Až do 12. ledna si na svůj spoj počkáme o trochu déle. Důvodem je dlouhodobě nepříznivá situace s počty řidičů průřezově u všech dopravců.
Pátek, 05. leden 2018, rebus

Spoje PID jezdí od 3. do 12. ledna v mírně omezeném režimu, přibližně v rozsahu prázdninového provozu. Oproti běžným prázdninám jsou v provozu všechny školní linky, posílený počet spojů pojede na studentských linkách typu 107 či 143 a žádná omezení nebudou zavedena v příměstské dopravě a na městských linkách, jejichž spoje jsou s provozem příměstských linek koordinovány.

Zavedení těchto omezení nesouvisí s nutností uspořit finanční prostředky, ale vychází z dlouhodobě nepříznivé situace s dostupnými počty řidičů průřezově u všech dopravců i druhů PID. Přestože všichni dopravci zahájili v průběhu roku 2017 rozsáhlé nábory nových pracovníků, nízká nezaměstnanost způsobuje, že se na pracovním trhu noví řidiči hledají nesmírně složitě.

Vzhledem k této situaci stávající řidiči hromadné dopravy v minulém roce zajišťovali přepravu Pražanů nad rámec svých pracovních povinností a v závěru roku mnohdy zcela vyčerpali maximální počty přesčasových hodin. „Poloprázdninový“ provoz PID v prvních dvou lednových týdnech je tak zaveden proto, aby od začátku nového roku byly sníženy požadavky na odpracované hodiny řidičů, případně aby byla některým z nich nabídnuta možnost si dovybrat volno.

Vzhledem k tomu, že v lednu klesá vytížení spojů PID v ranní špičce o 10 až 20 %, je toto období jediným v roce, kdy je možné takové opatření realizovat a předejít situaci, při níž by po vyčerpání všech zákonem stanovených limitů pracovní doby řidiči naopak nemohli nastoupit do práce náhle v závěru roku, kdy hromadnou dopravou cestuje lidí nejvíce.

Ve stejném "poloprázdninovém" provozuj jezdí i spoje pražské MHD. Jelikož jsou v letošním roce předpokládány další nárůsty v objemu objednaných výkonů, které bude Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zajišťovat, toto opatření umožňuje vhodněji do celého roku rozložit finanční i lidské zdroje, které jsou k dispozici. DPP je tak v každém období roku schopen garantovat, že svými zaměstnanci zajistí Hl. m. Prahou objednaný provoz pro cestující pražské MHD. 

„DPP jednoznačně potvrzuje, že dokáže v roce 2018 po technické i personální stránce zajistit objemy výkonů metra, tramvají i autobusů dle aktuálního plánu,“ řekl Martin Gillar, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dále uvedl: „Je fakt, že do zcela optimálního stavu nám stále chybí několik procent řidičů. DPP vyvíjí maximální snahu rychle obsazovat volná pracovní místa a reflektovat tím tempo zadavatele v navyšování dopravních výkonů.“

S ohledem na záměry v oblasti navýšení počtu spojů a linek PID schválené usnesením Rady HMP č. 752 ze dne 4. dubna 2017 průběžně probíhá intenzivní náborová kampaň i pro řidiče MHD. Dočasně se nižší počet řidičů odvíjí od aktuální potřeby obsazenosti pracovních míst, do které se promítá přirozený úbytek, fluktuace zaměstnanců a aktuální potřeba pokrytí dopravních výkonů. Subjekty zapojené do přijímání nových zaměstnanců svůj provoz plně přizpůsobují vzniklé situaci. Například je otevírán větší počet kurzů a s vyšší kapacitou, než tomu bylo dosud. Mj. u řidičů autobusů byla zavedena možnost bezplatného zvýšení kvalifikace získáním řidičského oprávnění skupiny D a již nyní lze vyhodnotit, že o tento program je zájem a uchazeče oslovuje. Než se ale z těchto uchazečů stanou plnohodnotní řidiči autobusu, tak je potřeba počítat s přibližně 4 měsíční časovou prodlevou. DPP má k 1. 1. 2018 celkem 10 932 zaměstnanců, z toho 4 230 tvoří řidiči MHD.

Zdroj: ROPID a DPP