Možnosti řešení nedostatku profesionálních řidičů nákladní a autobusové dopravy
Tomáš Bicera, ředitel společnosti Institut Silniční Dopravy ČESMAD Bohemia: Je třeba vytvořit systémový nástroj pro výchovu a vzdělávání.
Pátek, 05. leden 2018, rebus

Neexistence vlastního učebního oboru, ztráta armády jakožto významného zdroje připravených řidičů, složitý a drahý přístup zájemců k tomuto oboru. Na tomto místě bychom mohli vyjmenovat mnoho dalších důvodů, proč na trhu chybí tisíce potřebných řidičů kamionů a autobusů. Problémem by přitom ani tak nebyla skutečnost, že díky odchodům do důchodu či změnou profese přichází obor ročně asi o 4000 řidičů a věkový průměr řidičů autobusů se blíží 60 rokům, pokud by tito řidiči byli ovšem nahrazováni řidiči novými. A to se bohužel neděje. Na trhu práce se nám tak prohlubuje nedostatek zaměstnanců v profesi, která má tak velký význam pro národní hospodářství a dopravní obslužnost obcí a krajů.

Zatímco do devadesátých let minulého století měli žáci "automobilních" učebních oborů na středních školách možnost vyjma řidičského průkazu skupiny B pro osobní automobily získat také skupinu C pro automobily nákladní či D pro autobusy, v letech následujících byla tato možnost z mnoha učebních oborů vyjmuta. Zrušení povinné vojenské služby, která pro mnoho zájemců znamenala možnost získat řidičské průkazy a následné schválení zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti, který zavedl profesní průkazy, znamenaly další ztížení přístupu uchazečů k tomuto důležitému oboru.

V současné době mají tak uchazeči o práci řidiče v podstatě tři možnosti. První je využití rekvalifikačních programů Úřadů práce, druhým je samofinancování řidičského a profesního průkazu a třetím je využití finanční podpory samotné dopravní firmy, u které poté bude zájemce zaměstnán. Ani jednu z těchto možností ovšem nelze označit jako systémovou a dlouhodobou.

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. proto v součinnosti se svou dceřinou společností ISD ČESMAD Bohemia zahájil již v roce 2010 projekt, jehož cílem bylo vytvořit systémový nástroj pro výchovu a vzdělávání budoucích profesionálních řidičů silniční osobní i nákladní dopravy v České republice a vylepšovat image povolání profesionálních řidičů mezi veřejností.

Na základě podepsaných Memorand tak byla zahájena spolupráce s více než 40 středními odbornými školami z celé České republiky.  Jelikož bylo nutné řešit konkrétní potřeby a požadavky škol v různých regionech, rozdělil se projekt dle jednotlivých krajů. V každém kraji se poté do projektu zapojili také další významní partneři, kterými jsou Krajské úřady v roli zřizovatele škol, Krajské hospodářské komory, Svaz průmyslu a dopravy, Úřad práce ČR a Českomoravská konfederace odborových svazů.

Projekt pod názvem "Regionální sektorová dohoda pro oblast autodopravy" si tak stanovil tři hlavní cíle: nastartovat spolupráci mezi zaměstnavateli a školami; přispět k modernizaci a doplnění příslušných učebních oborů o požadované kompetence a posílit spolupráci mezi zaměstnavateli a Úřady práce ČR. V praxi to bude znamenat, že dopravní firmy se musí naučit chodit do škol a sami si již zde hledat nové zaměstnance, podporovat je a najít motivační nástroje k tomu, aby si žák vybral právě je. Škola musí být firmám pomocný partner, který pomůže budoucího pracovníka najít a připravit. Zřizovatelé škol pak zajistí financování potřebné výuky a výcviku, vedoucí k získání příslušných řidičských a případně profesních průkazů. Součástí projektu je také zajištění praxí a odborných stáží jak žáků, tak učitelů jednotlivých škol u dopravních firem a vzájemné poskytování informací. Základní informace o projektu a bezplatné poradenství pro uchazeče o zaměstnání na pozice řidičů jsou poté poskytování na informačním, pracovním a vzdělávacím portálu pro řidiče www.truckjobs.cz

Tomáš Bicera, ředitel společnosti Institut Silniční Dopravy ČESMAD Bohemia

Zdroj: ČESMAD Bohemia.