Z prosincové valné hromady Asociace středočeských dopravců
Důležitým tématem byla příprava jednotného IDS - projektu Multikanálový odbavovací systém pro Pražskou integrovanou dopravu a Středočeský kraj.
Úterý, 02. leden 2018, rebus

Valná hromada ADSSS za účasti zástupců z Ministerstva dopravy, Středočeského kraje - IDSK a ROPID proběhla v úterý 12. prosince.

Informace z MD
Cenový výměr MF 01/2018 zůstává v oblasti základních parametrů pro výpočet věcně usměrňované ceny na rok 2018 nezměněn. Kompenzace finančních prostředků za poskytnuté slevy z jízdného jsou vypláceny podle stanovených pravidel. Jsou uzavřeny smlouvy s více než 80 dopravci. V rozpočtu na rok 2018 je nárokována částka na kompenzace ve výši 260 mil. Kč.

Multikanálový odbavovací systém (MOS)
MOS připravuje pro PID a IDSK Operátor ICT. MOS - moderní, komfortní a otevřený odbavovací systém společný pro Prahu i Středočeský kraj má zvýšit atraktivitu veřejné dopravy. Cestujícím zjednodušši nákup jízdních dokladů a poskytne více možností jak je pořídit a spravovat (předprodejní místa Lítačky budou rozšířena do Středočeského kraje, vznikne jednotný e-shop na nákup a správu jízdních dokladů, mobilní aplikace pro nákup jednotlivých jízdenek). V plánu je využít nových nosičů jízdenek jako např. platební karty, mobilní telefon.

MOS má být zaveden od 1. 7. 2018. Nejdůležitějším úkolem je včas modernizovat odbavovací zařízení ve všech vozidlech dopravců a před ostrým spuštění systém otestovat. Technickou specifikaci a požadavky na odbavovací systémy - Standardy odbavení - mají výrobci zařízení i dopravci k dispozici. Podle názoru dopravců je termín pro spuštění MOS, vzhledem k velkému počtu zapojených vozidel a nutným úpravám stávajích odbavovacích zařízení, krátký. Je nutné získat stanovisko výrobců, zda je v jejich možnostech termín dodržet. Jednání s výrobci k tomuto tématu proběhlo dnes 2. ledna 2018. Setkání s dopravci zapojenými v PID a SID se uskuteční do konce měsíce.

Dalším diskutovaným tématem byl přetrvávající nedostatek řidičů ve veřejné hromadné dopravě. Dopravci upozornili na to, že při integraci oblastí Středočeského kraje do PID a přípravě jízdních řádů a oběhů vozidel je potřeba brát na omezený počet řidičů ohled.

Zápis z jednání bude uveřejněn pro oprávněné uživatele v sekci ADSSS.