Věda a výzkum: Program Horizont 2020
Na projekty vědy a výzkumu plánuje Evropská komise v rámci výzev pro oblasti doprava a energetika alokovat 100 mil.€. Workshop baterie pro vozidla už 11. a 12. ledna v Bruselu. 

Čtvrtek, 28. prosinec 2017, rebus
V souvislosti s "EU Batteries Alliance" je k dispozici další rozpočet ve výši 100 milionů EUR na financování nových témat týkajících se baterií, které jsou zahrnuty v pracovním programu Horizont 2020 na roky 2019 a 2020.

Při této příležitosti se bude 11. a 12. ledna 2018 v Bruselu konat "European Battery Cell R&I Workshop". Budou zde představeny strategie a priority ve výzkumu a inovacích a popisy možných témat pro výzkum baterií nové generace.


Počet účastníků na workshop je omezený. V případě zájmu se zaregistrujt co nejdříve.


Zdroj: Sdružení pro dopravní telematiku