Praha zahájila jednání v oblasti moderní a ekologické dopravy
Projekt EkoLogis – Jezdím čistě - hl. město zahájilo během letošního léta. V současné době má přes 40 členů z řad logistických i dopravních společností, městských organizací a městských částí.
Čtvrtek, 02. listopad 2017, rebus

Hl. m. Praha společně s dopravními a logistickými společnostmi i městskými organizacemi spolupracuje na postupném zlepšování stavu pražského ovzduší a s tím spojeným životním standardem Pražanů.

Projekt EkoLogis Praha záhájila během léta a v současné době má přes 40 členů z řad logistických i dopravních společností, stejně jako nejrůznějších městských organizací, včetně několika městských částí.

Z autobusových dopravců můžeme zmínit např. společnosti Arriva City, ČSAD MHD Kladno, ČSAD Střední Čechy, Dopravní podnik hl. m. Prahy a společnost Martin Uher. Členem je i příspěvková organizace hl. města Prahy - ROPID.

První setkání partnerů proběhlo koncem září 2017 a proběhla zde živá debata mezi zástupci města v čele s náměstkem pro dopravu Petrem Dolínkem a partnerskými společnostmi a organizacemi. Z diskuze vzešly zajímavé podněty, které pomohou projektu směřovat ke svému prioritnímu dlouhodobému cíli – k odlehčení pražskému ovzduší. „Velmi si vážíme společností, kterým není lhostejné životní prostředí a i bez státních pobídek se snaží chovat ekologicky a ohleduplně. Věřím, že právě připomínky těch, kteří se v městském provozu pohybují prakticky bez ustání, nám pomohou při budování celkové koncepce citylogistiky na území hlavního města,“ reagoval na setkání náměstek Dolínek.

Začátkem října 2017 se zástupci města sešli u kulatého stolu při diskuzi na téma Omezení kamionové dopravy v Praze. Diskuze se zúčastnili odborníci v oblasti dopravy i zástupci soukromých společností, kterých by se toto plánované omezení výrazně dotklo. Mezi účastníky panovala všeobecná shoda, že Praha je především město, ve kterém žijí občané. Dolínek zopakoval, že cílem plánovaného omezení vozidel nad 12 metrů na území Prahy je zajištění lepší životní úrovně obyvatel, což je primární úkol města. 90 % emisí přitom prochází právě z automobilové dopravy. Hl. město rozhodně nechce bránit zásobování města, ale určitě by rádo omezilo příliv zahraničních kamionů, které Prahou z velké části pouze projíždějí.

Letošní rok je pro projekt EkoLogis – Jezdím čistě pilotní fází a spolupráce se zapojenými společnostmi a organizacemi by se měla v dalších letech i nadále prohlubovat. V letošním roce hl. město plánuje diskuzní přednášky na téma udržitelné dopravy a logistiky, která proběhne koncem listopadu 2017. Aktuální informace naleznete na www.ekologis.cz.

Účast v projektu dobrovolná a je podmíněna podpisem deklarace, kterou se společnosti a organizace zavazují k proškolení svých řidičů v oblasti ohleduplné a hospodárné jízdy a stejně tak k postupnému snižování spotřeby a s tím spojených škodlivých exhalací při provozování svých vozových parků. Povinností všech řidičů motorových vozidel je, dle deklarace, jízda s nízkou spotřebou, vypínání motoru ve všech případech, kdy není jeho spuštění nutné, aby tak okolí zbytečně nezatěžovali zplodinami a hlukem. Deklarace se také zaměřuje na složení vozového parku jednotlivých partnerů, kteří se zavázali k užití vozů s co nejnižší spotřebou a ve velikostní kategorii, která odpovídá účelu, pro který je vozidlo využíváno. V neposlední řadě se partneři zapojením do projektu zavázali k všeobecné ohleduplnosti a bezpečnému chování svých řidičů.

První setkání partnerů projektu EkoLogis proběhlo koncem září 2017. Foto Magistrát hl.m.Prahy
Začátkem října 2017 proběhla diskuze na téma Omezení kamionové dopravy v Praze. Foto Magistrát hl.m. Prahy
Doporučujeme
Výstavy a veletrhy