ČESMAD BOHEMIA: Řidiči ze směrnice o vysílání pracovníků snad vypadnou, ale…
ČESMAD prosazuje uplatnit Silniční balíček pouze na na řidiče, kteří se nejméně jeden měsíc nevrátí do své domovské země. 
Pátek, 27. říjen 2017, rebus
Ministři států EU se v pondělí v Lucemburku dohodli, že řidiči mezinárodní dopravy nebudou podléhat revizi směrnice o vysílání pracovníků, dokud nebudou podmínky jejího uplatňování stanoveny specifickým předpisem.

To je správný krok, který i ČESMAD BOHEMIA prosazoval řadu měsíců. Je to ovšem pouze krok první, protože pravidla pro řidiče budou stanovena v tzv. Silničním balíčku, o jehož znění se vedou spory.

K tomu říká generální tajemník Sdružení Vojtěch Hromíř: „I bruselským politikům je již zcela zřejmé, že povolání řidiče mezinárodní dopravy je natolik specifické, že nemůže podléhat obecným zásadám o vysílání pracovníků. Nyní budeme tvrdě bojovat o to, aby se silniční balíček, který pro řidiče tyto zásady ustanoví, nestal platformou pro ochranářské snahy bohatších unijních zemí. Některé státy v čele s Francií a Německem totiž požadují, aby řidiči i při běžných mezinárodních přepravách podléhali vždy pracovně právním pravidlům té země, ve které se zrovna nacházejí. To ovšem znamená likvidační nárůst byrokracie, kterou nezvládají ani dopravci ze zemí, které se takto snaží ochránit svůj trh, což jasně dokázaly kontroly Ministerstva práce a sociálních věcí ČR."

Kompromisním řešením, které spolu s českým sdružením dopravců prosazují i asociace z dalších 16 zemí, je uplatňovat pravidla pro vyslané pracovníky pouze na řidiče, kteří se nejméně jeden měsíc nevrátí do své domovské země. Tak by byly vyřešeny i oprávněné požadavky na boj s tzv. nomádskými řidiči a schránkovými firmami, které je využívají.

ČESMAD na podporu našich dopravců vyvíjí řadu aktivit, naposledy se  19. října generální tajemník ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř zúčastnil mezinárodní konference na téma vysílání pracovníků v EU ve Vídni. Diskuze o vysílání pracovníků v EU již dva roky rozděluje Evropu. V souvislosti s aplikací zákona o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu uspořádalo Velvyslanectví ČR v Rakousku ve spolupráci se Zastoupením Evropské Komise ve Vídni a Informační kanceláří Evropského parlamentu Mezinárodní konferenci na téma: „Mobilita pracovní síly v EU - jaký bude další vývoj?“ Cílem tohoto projektu ekonomické diplomacie realizovaného za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR bylo poskytnout českým firmám, zájmovým sdružením a institucím aktuální informace o probíhající revizi směrnice o vysílání pracovníků a o nových pravidlech pro mezinárodní silniční dopravu v EU. Dalším cílem této vysoce sledované akce bylo poukázat na stávající podmínky v Rakousku pro přeshraniční poskytování služeb a vysílání pracovníků do Rakouska.

Zdroj: ČESMAD BOHEMIA
Generální tajemník ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř se 19. října 2017 zúčastnil mezinárodní konference na téma vysílání pracovníků v EU ve Vídni. Foto ČESMAD BOHEMIA