Pražský projekt EkoLogis - Jezdím čistě
Cílem je zlepšit životní prostředí ekologickou a ohleduplnou jízdou. Výzva pro dopravní společnosti - připojte se i vy. Partnerem projektu je již ARRIVA, ČSAD Střední Čechy nebo ROPID.
Čtvrtek, 26. říjen 2017, rebus

Doprava má velký vliv na stav ovzduší v Praze, které svou mírou znečištění již dnes přesahuje pro zdraví únosnou mez. Hlavní město Praha se tento alarmující stav snaží řešit různými opatřeními. Jedním z nich je i projekt EkoLogis – Jezdím čistě, kterým chce zahájit dialog s pražskými společnostmi v oblasti dopravy a logistiky. Dlouhodobým cílem projektu je nejen odlehčení pražskému ovzduší, včetně snížení výskytu škodlivých látek, ale také zlepšení životního standardu Pražanů.

Podmínkou účasti v projektu je podepsání deklarace, kterou se společnosti připojí dodržovat pravidla ekologické a ohleduplné jízdy:

Ohleduplnost k prostředí

•Vyškolení svých řidičů tak, aby řídili s co nejnižší spotřebou a emisemi.
•Zavedení povinnosti pro Vaše řidiče vypínat motor vždy, když někde zaparkují (klidně na pár minut).

Ohleduplnost k ostatním v okolí

•Ohleduplné a slušné chování řidičů k dalším účastníkům silničního provozu, obyvatelům i návštěvníkům Prahy.

Ohleduplnost k sobě

•Využívání vozů s co nejnižší spotřebou a ve velikostní kategorii, která odpovídá účelu, pro který bylo vozidlo pořízeno.

Jaké výhody firmy podpisem deklarace získají?

•Budou uvedené na jmenném seznamu společností, které projekt podpořily, včetně webových stránek projektu, kde získají prostor pro prezentaci.
•Budou moci využívat logo projektu ve firemní komunikaci.
•Posílí pověst svého podniku jako firmy zodpovědné k prostředí, ve kterém působí.
•Obdrží samolepky s logem projektu, kterou budou moci umístit na svá vozidla.
•Společnosti budou mít možnost prezentace na webové stránce projektu formou blogového příspěvku, rozhovoru a podobně k tématu projektu.
•Uspoří pohonné hmoty, které jsou spotřebovány při nesprávném užívání vozidel.
•Pomohou snížit hlukové a prachové emise a přispějí tak ke zlepšení životních pod mínek ve městě.
•Získají možnost zapojení do diskusí se zástupci města na téma zajištění logistiky v  hlavním městě i následných workshopů a možnost aktivního zapojení do dlouhodobé spolupráce s městem při řešení problémů v dopravě. Závěry diskusí budou mimo jiné sloužit také jako jeden z podkladů při přípravě koncepcí města, jako například nyní připravovaného Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí (více na
www.poladprahu.cz).

Pokud i Vaše společnost podniká v oblasti logistiky a dopravy a působí na území hlavního města Prahy, zapojte se do této akce

Parnery projektu EkoLogis - Jezdím čistě jsou již dopravní společnosti ARRIVA, ČSAD Střední Čechy, ČSAD MHD Kladno, Dopravní podnik hl. m. Prahy a příspěvková organizace hl.m. Prahy ROPID

Doporučujeme
Výstavy a veletrhy