AutoSAP: Podepsáno Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu
Memorandum podporuje nástup elektromobility, autonomního řízení a digitalizace provozu v obecném smyslu. Týká se tedy i oblasti vozidel pro hromadnou dopravu.
Středa, 11. říjen 2017, rebus

Ve středu 11. října bylo ve Strakově akademii, před jednáním Vlády ČR, podepsáno ministrem průmyslu a obchodu Jiřím Havlíčkem a prezidentem AutoSAP Bohdanem Wojnarem Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu za účasti premiéra a zástupců autoprůmyslu a dalších organizací.

Na místě svými Deklaracemi podpořila Memorandum a Akční plán také ŠKODA AUTO a ČEZ ESCO.  Obě společnosti podpis Memoranda přivítaly, potvrdily závazky v něm uvedené a plně podporují jejich úspěšnou implementaci. Jsou připraveny k aktivní účasti na iniciativách a aktivitách nebo pilotních projektech české vlády.

AutoSAP: Podpis Memoranda je výsledkem intenzivního dialogu automotive s vládou

Sdružení automobilového průmyslu vítá podpis Memoranda o budoucnosti automobilového průmyslu, které zakotvuje zájem vlády ČR posilovat konkurenceschopnost českého autoprůmyslu a zachovávat jeho výsadní postavení jako jednoho ze stěžejních pilířů české ekonomiky. AutoSAP, zastupující 148 firem automotive v ČR, zejména oceňuje, že se podařilo v krátkém čase pokročit v zásadních oblastech.

Prezident AutoSAP Bohdan Wojnar k tomu řekl: „Za velký úspěch považuji to, že se za necelý rok podařilo rozvinout intenzivní a věřím dlouhodobý dialog automobilového průmyslu se členy vlády a jejich ministerstvy s velmi konkrétním výsledkem, kterým je Memorandum a Akční plán obsahující 25 opatření na podporu rozvoje e- mobility, autonomního řízení a digitalizace v České republice."

Výrazného pokroku se podařilo dosáhnout ve všech třech oblastech. Pokud jde o e-mobilitu, jedná se o rozšíření dosavadních aktivit a navázání na běžící Národní akční plán čisté mobility. Zásadní je také nastavení podmínek pro testování autonomních vozidel a zahájení činností v oblasti digitalizace. Nejde rozhodně o jednorázové prohlášení, dosažený výsledek a naplňování společných závazků budou koncem roku 2018 vyhodnoceny a v dalších letech počítáme s tím, že bude Akční plán dle nastupujících potřeb zavádění nových trendů pravidelně aktualizován. Součástí Akčního plánu jsou také nezbytné analýzy, které nám v budoucnu usnadní realizaci dalších potřebných opatření. Sdružení automobilového průmyslu se bude i nadále velmi aktivně podílet na pokračování rozpracovávání konkrétních opatření směřujících k vytváření rámcových podmínek pro nástup elektromobility, konektivity, autonomního řízení, digitalizace, ale i dalších výzev obsažených v rozvoji Průmyslu 4.0.

Prezident AutoSAP Bohdan Wojnar dále uvedl: „Společným cílem Sdružení automobilového průmyslu a vlády je zasadit se o to, aby v době, kdy na našem území dosahujeme historicky nejvyšších počtů výroby vozidel a navazujeme na bohatou tradici českého automobilového průmyslu, byly položeny základy pro jeho trvalou budoucí prosperitu a zachování zaměstnanosti v tomto odvětví.

Schválené Memorandum a Akční plán pomohou dobře připravit český automobilový průmysl na nadcházející změny, přispějí k udržení mezinárodní konkurenceschopnosti, posílení vzdělanosti a udržení zaměstnanosti v automobilovém průmyslu. Ten prochází s nástupem nových trendů dramatickými změnami a není jiné cesty, než je včas reflektovat v podmínkách České republiky. Rád bych na tomto místě poděkoval předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi, místopředsedům vlády Pavlu Bělobrádkovi a Richardu Brabcovi, ministru průmyslu a obchodu Jiřímu Havlíčkovi, ministru dopravy Danu Ťokovi a dalším členům vlády za to, že rozpoznali naléhavou potřebu nezbytných opatření. Technologický pokrok spojený s nástupem alternativních paliv a vozidel s autonomním řízením, stejně jako plnění stále se zpřísňujících emisních limitů nelze zastavit, je třeba se na to průběžně připravovat stejně rychle, jako se na to připravují další země
s rozvinutým automobilovým sektorem," řekl Bohdan Wojnar.

Automobilový průmysl zůstává nejdůležitějším odvětvím hospodářství České republiky a zaznamenává mimořádný růst, který se pohybuje výrazně nad růstem HDP a průmyslové výroby ČR. Podíl automobilového průmyslu na HDP v ČR dosahuje téměř 9 procent a podíl na průmyslové činnosti dosahuje 26 procent. Firmy automobilového průmyslu ČR dávají práci 150 000 zaměstnanců a v rámci celé české ekonomiky nepřímo cca 400 000 lidí. Automobilový průmysl svými výsledky výrazně přispívá k růstu přidané hodnoty, produktivity práce, průměrných mezd a české ekonomiky jako celku.