Společnost BusLine a.s. se přeměnila na holdingové uspořádání
Od 1. října došlo k restrukturalizaci společnosti, nový holding má devět regionálních firem.
Středa, 11. říjen 2017, rebus

Společnosti BusLine MAD Česká Lípa s.r.o., BusLine MHD s.r.o., BusLine LK s.r.o., BusLine KHK s.r.o., BusLine a.s., BusLine Support s.r.o., OverLine s.r.o., BusLine Technics s.r.o. a EnergoGas Invest s.r.o. byly přejmenovány podle regionu či funkce, kterou v holdingu zajišťují. Došlo tedy k rozdělení dle regionů, kde jsou linky zajišťovány a dle funkcí, které vykonávají.

„Společnost se přeměnila na holdingové uspořádání tak, jak je běžné u největších dopravců v ČR. K rozdělení společnosti nás vedlo několik důvodů. Jedním z nich je, že v rámci vyjednávání o mzdách řidičů přistoupil každý objednatel k jinému systému výpočtu mezd řidičů. Tím došlo k situaci, že každý objednatel měl jinou výši prostředků na mzdy řidičů a my jsme museli všechny řidiče odměňovat stejně, bez ohledu na výši příspěvků od objednatelů. Dalším důvodem je snaha o regionalizaci řízení jednotlivých společností tak, abychom byli schopni efektivněji reagovat na požadavky jednotlivých objednatelů,“ sdělil Ing. Radek Chobot, ředitel společnosti.

Pro cestující se nic nemění, vše stále probíhá pod značkou společnosti BusLine, která je součástí holdingu a na kterou jsou lidé zvyklí. Jízdní řády a smluvní přepravní podmínky zůstávají i nadále v platnosti. Změny v jízdních řádech budou provedeny souhrnně v prosinci tohoto roku, kdy budou již rozděleny dle uspořádání jednotlivých společností a cestující budou samozřejmě o této změně včas informováni prostřednictvím webových stránek a dalších informačních zdrojů.

Zdroj: BusLine