Hradec Králové pokračuje v obnově vozového parku
Za Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. smlouvu podepsal předseda jejího představenstva Ing. Miloslav Kulich a za společnost ŠKODA ELECTRIC a.s. člen představenstva Ing. Karel Majer.
Po nákupu dvaceti elektrobusů SOR následuje devět trolejbusů Škoda Electric s pomocným bateriovým pohonem.
Čtvrtek, 05. říjen 2017, rebus
Dopravní podnik města Hradec Králové (DPmHK) a ŠKODA ELECTRIC podepsaly 21. září smlouvu na dodávku trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem. Na základě této smlouvy dodá firma ŠKODA ELECTRIC a.s. celkem 9 trolejbusů v karoserii firmy SOR Libchavy spol. s r.o., tedy v provedení tak jak jej známe ze současně provozovaných trolejbusů.

První tři trolejbusy, které jsou určeny pro provoz MHD na sídliště Plachta, obdrží DPmHK v červnu příštího roku a zbývajících šest pro provoz MHD na Moravském předměstí dostane pak v srpnu roku 2018.

Hodnota kontraktu je 120 mil. Kč bez DPH. Trolejbusy s pomocným bateriovým pohonem budou pořízeny na základě projektů ITI a IROP 2 na které vypsal v březnu 2017 DPmHK veřejnou zakázku.

Městskou hromadnou dopravu v Hradci Králové v současnosti zajišťují výhradně trolejbusy a autobusy. Autobusů je včetně tří již provozovaných elektrobusů celkem 94, trolejbusů jezdí ve městě 31. Po nasazení nově nakoupených vozidel, jak 20 elektrobusů, tak 9 trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem budou vyřazeny autobusy s normou EURO II. Podíl kilometrů odjetých čistě ekologickými vozy MHD se tak zvýší ze současných cca 30 % na cca 50 %.

Zdroj: DPmHK