Praha má strategii pro zrychlení veřejné dopravy
Mapa preferenčních míst. Foto ROPID
Další
Koncepční dokument komplexně řeší preferenci MHD před individuální dopravou do roku 2020. Realizace preferenčních opatření má omezit zpožďování tramvají a autobusů v problémových místech.
Úterý, 03. říjen 2017, rebus

Hlavní město Praha schválilo novou strategii realizace preferenčních opatření pro veřejnou dopravu do roku 2020, která má pomoci zrychlit tramvaje a autobusy a omezit jejich zpožďování ve vytížených pražských ulicích. „Projekt preference“, jak se strategický dokument nazývá, zpracovala organizace ROPID ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a odborem Rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, společně s projektem PREFOS, inovativním projektem pro oblast preference veřejné dopravy ČVUT v Praze Fakulty dopravní.

"Preferenční manuál" kromě zásad realizace preferenčních opatření v Praze definuje nejvíce problémová místa a obsahuje manuál pro navrhování a realizaci preference. Všechny organizace, které mají organizaci dopravy na starosti, se budou tímto materiálem řídit.

Na mnoha místech tramvajové sítě již systém preference existuje, stále však existuje řada míst hlavně u autobusové dopravy, kde je potřeba zajistit větší přednost před individuální dopravou. Ta se má zrealizovat formou vyhrazených pruhů pro MHD nebo úpravou semaforů pro rychlejší průjezd tramvají a autobusů.   

Nejvíce problémová místa ukazuje mapa, na které má do roku 2020 podstatně ubýt žlutých problémových míst pro tramvaje, ale hlavně fialových pro autobusy.

Statistika preferenčních opatření (stav k 30. 9. 2017)
- Podíl tramvajových tratí oddělených od ostatní dopravy: 52 %
- Podíl světelně řízených křižovatek s preferencí tramvají: 78 %
- Počet světelně řízených křižovatek, kde lze realizovat preferenci BUS: 225
- Délka vyhrazených pruhů pro autobusy: 30,9 km
- Délka tramvajových tratí pojížděných autobusy: 12,4 km

Nejvíce problémová místa (mapa)
Tramvaje
- I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Palackého náměstí – Anděl
- Právnická fakulta – Staroměstská – Národní divadlo
- Újezd – Malostranská
- Muzeum – Flora (Vinohradská ul.) 

Autobusy
- Vysočanská – Spojovací – Pod Táborem
- Želivského – Slavia – Bohdalec – Spořilov – Jižní Město
- Nádraží Hostivař – Za Horou / Pod Táborem (Průmyslová ul.)
- Lahovičky – Lihovar (Strakonická ul.)
- Uhříněves (ul. Přátelství)
- Kačerov – Zelené domky – Jesenice (Vídeňská ul.)
- K Letišti – Nádr. Veleslavín (Evropská ul.)
- Prašný most – Vítězné náměstí – Nádraží Podbaba (Svatovítská, Jugosl. partyzánů)
- Zdiby – Kobylisy (Ústecká ul.)

Nejúčinnější preferenční opatření (vybráno ze schváleného katalogu)
Tramvaje
- Vyhrazená jízdní dráha (zvýšené i nezvýšené těleso, oddělený pás podélnými prahy)
- Preference na světelných křižovatkách (absolutní nebo podmíněná)
- Vedení trati pěší zónou (nebo omezení vjezdu ostatním vozidlům)

Autobusy
- Vyhrazený jízdní pruh (včetně řadicích pruhů před křižovatkou)
- Přednost při výjezdu ze zastávky (ze zastávkového zálivu nebo z místa mimo komunikaci)
- Výlučný směr v řadicím pruhu před křižovatkou (např. využití odbočovacího pruhu pro jízdu rovně)
- Jízda po tramvajovém tělese (nebo sdružený pár pro tramvaje a autobusy)
- Preference na světelných křižovatkách (aktivní detekce či samostatné fáze v křižovatkovém cyklu)

Více informací o preferenci veřejné dopravy

- na webu Pražské integrované dopravy: www.ropid.cz/preference
- na webu ČVUT v Praze Fakulty dopravní, projektu PREFOS: www.preferenceVHD.info

Zdroj: ROPID

Preferenční místo Výtoň. Foto ROPID
Preferenční místo Jiráskovo náměstí. Foto ROPID
Preferenční místo Strakonická. Foto ROPID
Preferenční místo Strakonická. Foto ROPID
Preferenční místo ulice Metodějova. Foto ROPID
Preferenční místo Vysočanská estakáda. Foto ROPID