Chytrá a čistá mobilita Prahy a měst ČR - SMART CITY
V úterý 19. září proběhla u příležitosti Evropského týdne mobility další konference programu SMART CITY. Hlavní téma: Elektromobilita.
Pondělí, 25. září 2017, rebus

Účastníky konference přivítala paní Miloslava Veselá (CEO TOP EXPO CZ), která ve své úvodní prezentaci poděkovala partnerům a přípravnému výboru konference za spolupráci a podporu. Cílem programu SMART CITY je podpořit trend digitalizace a prezentovat inovace a synergické efekty použitelné pro městské plánování.

Organizátorům programu SMART CITY se podařilo získat více než 350 speakerů se zajímavými tématy. Do letošního ročníku se zapojily také OSTRAVA, PLZEŇ a ČESKÉ BUDĚJOVICE. Za hlavní město Prahu vyjádřili svoji podporu programu tématu ČISTÁ MOBILITA pan Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy pro dopravu a místopředseda Komise pro rozvoj konceptu Smart Cities v hl. m. Praze a paní Jana Plamínková, radní pro oblast infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí hl. m. Prahy. Oba shodně akcentovali důležitost nízkoemisních a bezemisních vozidel pro životní prostředí ve velkoměstech. Poslankyně Parlamentu ČR, paní Věra Kovářová, připomněla, že severské země Evropy přijaly dohodu o vyloučení vozidel znečišťujících ovzduší z provozu a orientují se na elektromobilitu. Např. Norsko chce do roku 2025 provozovat pouze bezemisní vozidla.

Úvodní prezentace konference pod názvem OPRAVDU ČISTÁ MOBILITA ? se výborně a vtipně zhostil pan Michal Kraus, předseda Sdružení dopravních podniků ČR a předseda představenstva a generální ředitel PMDP.  K tématu "co je (a není) čisté" uvedl řadu konkrétních poznatků a studií jak k perspektivě klasických motorů, tak k alternativním pohonům. Věděli jste např. že

  • osobní automobily vytvoří na Zemi jen 0,2% CO2 z celkové produkce, zatímco zaoceánský tanker zatíží životní prostředí více než 50 miliónů osobních automobilů
  • 28 miliónů vozů je ročně vyrobeno v Číně, což je 1/3 světové produkce

V rámci realizace projektu elektrobusů v rámci ZeEUS např. Plzeňské městské dopravní podniky zjistily, že v důsledku nutného vybudování nového odběrního místa (sazba energie odpovídající maloodběru) v případě špatné dostupnosti stávající dobíjecí infrastruktury pro elektrobusy je cena energie o 50% vyšší než v případě paliva pro naftový autobus. Jednoznačně je třeba podporovat  unifikaci dobíjecí infrastruktury, aby nedošlo k závislosti na monopolním dodavateli. Zajímavou alternativou pro elektrobus je parciální trolejbus.

Doporučení pro podporu elektromobility:

  • Zproštění příspěvku na OZE - dopravní podniky zaplatí za rok více než 200 mil Kč
  • Podpora budování nových dobíjecích míst se sazbou odpovídající standardním cenám trakční energie
  • Finanční podpora odpovídající ekologickým přínosům veřejné dopravy

Další zajímavé přednášky ve dvou blocích můžete shlédnout na stránkách TOP EXPO CZ:

1. bloku pod názvem ROZVOJ ČISTÉ MOBILITY v ČR, zkušenosti z praxe v ČR a zahraničí předsedal pan Roman Srp, viceprezident Sdružení pro dopravní telematiku, předseda ITS Nationals

2. blok nesl název PODPORA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ a INFRASTRUKTURY pro ČISTOU MOBILITU a vedl jej pan Jaromír Schling, předseda přípravného výboru a předseda týmu expertů TOP TRANSPORT

Součástí konference byla již tradiční výstava automobilů na alternativní pohon na Mariánském náměstí před budovou magistrátu. Vystaveny byly modely od skupiny VW e-Golf, Audi A3 e-tron, vodíkem poháněná Toyota Mirai, hybridní model VOLVO XC90 T8, ŠKODA OCTAVIA s pohonem na CNG či elektromobil TESLA. Zajímavostí byla ukázka „Smart“ městského mobiliáře – inteligentní odpadkový koš společnosti Hyuawei.

V závěru konference poděkoval všem přednášejícím i posluchačům pan Jaromír Schling, předseda Přípravného výboru TOP TRANSPORT. Ocenil aktuálnost většiny přednesených témat a požádal přítomné odborné garanty a mediální partnery o medializaci akce. Pro příští ročník pak doporučil zařazení tématu elektromobility v železniční dopravě.

Michal Kraus, předseda Sdružení dopravních podniků ČR a předseda představenstva a generální ředitel PMDP vystoupil s přednáškou OPRAVDU ČISTÁ MOBILITA ?
Výstava automobilů na alternativní pohon na Mariánském náměstí před budovou magistrátu. Vystaveny byly modely od skupiny VW e-Golf, Audi A3 e-tron, vodíkem poháněná Toyota Mirai, hybridní model VOLVO XC90 T8, ŠKODA OCTAVIA s pohonem na CNG či elektromobil TESLA.
Doporučujeme
Výstavy a veletrhy