Dopravci ze Středočeské Asociace si zvolili nové vedení
V pátek 22. září proběhla volební valná hromada ADSSS a společenská akce k významnému jubileu - 25 let od vzniku ADSSS.
Čtvrtek, 28. září 2017, rebus

Dopoledne se zástupci společností Asociace sešli v ARRIVĚ TRANSPORT ČR, aby projednali tentokrát převážně vnitřní záležitosti a zvolili nové představenstvo a kontrolní komisi.

V oblasti dopravní obslužnosti všechny dopravnce trápí nedostatek řidičů, který se plně projevil při integraci Kladenska do Pražské integrované dopravy. Ze zkušeností ČSAD MHD Kladno vyplývá, že při přípravách integrace dalších oblastí je potřeba znát v časovém předstihu nejen jízdní řády, ale i oběhy vozidel a zvážit, zda je k dispozici odpovídající počet vozidel (ČSAD MHD Kladno zakoupilo 27 nových autobusů), ale i dostatečný počet řidičů.

Součástí jednání byla prezentace projektu Multikanálový odbavovací systém, který připravuje pro PID a IDSK Operátor ICT.

Výsledky voleb do představenstva a kontrolní komise: všechny členské společnosti (kromě na jednání nepřítomné jedné firmy) jednoznačně podpořily současného prezidenta Daniela Adamku a převážnou většinou byli do představenstva na další období zvoleni František Neterda a Štěpán Ševčik a do kontrolní komise Ludomír Landa, Pavel Kopřiva a Radislav Rožánek.

V odpoledních hodinách na parníku na Vltavě proběhla společenská akce u příležitosti 25 let od založení ADSSS. Zúčastnila se jí řada hostů a i za přispění pěkného počasí se vydařila.

Za ADSSS děkujeme za podporu společnostem IVECO, SOR Libchavy a Telmax.

Zápis  z jednání s přílohami je pro oprávněné uživatele k dispozici ZDE.

Historie ADSSS.

Zástupci členských firem Asociace Středočeských dopravců na valné hromadě 22. září 2017. Zleva: Za ARRIVA CITY Martin Bělovský, za OAD Kolín Martin Pípal, za ČSAD Střední Čechy Štěpán Ševčík, za ČSAD SVT Praha Jana Hakrová (fotí :)), za ARRIVA Daniel Adamka, za Ingsped František Neterda, za ČSAD Benešov František Soumar, za ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY Zdeněk Abraham, za ČSAD Polkost Milan Poledný, za společnost Martin Uher Jana Kúdelková, Martin Uher a Martin Uher ml., za ČSAD MHD Kladno Ludomír Landa, za ANEXIA Bus Pavel Kopřiva a za TEZAS Servis Radislav Rožánek.
Prezident ADSSS Daniel Adamka.
Prezident ADSSS Daniel Adamka při zahájení společenské akce na parníku.
Současný viceprezident a dlouholetý prezident ADSSS František Neterda připomenul začátky Asociace.
Generální tajemník ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř a prezident ADSSS Daniel Adamka na společné lodi :) 22. září 2017
Takové krásné pohledy na Prahu měli všichni z paluby parníku v pátek 22. září 2017.