Pozvánka na Valnou hromadu ADSSF
Ve dnech 20. a 21. září se sejdou členové Asociace dopravních firem Čech, Moravy a Slezska. Tentokrát s významnými hosty.
Úterý, 19. září 2017, rebus

Hostem ADSSF bude předsedkyně ASOCIACE KRAJŮ ČR Jana Vildumetzová a náměstek ministra dopravy Ladislav Němec.

Paní Jana Vildumetzová bude informovat o zabezpečení dopravní obslužnosti regionů autobusovou dopravou a výběrových řízeních v jednotlivých krajích po 1. 1. 2018 , o strategii zřizování Krajských dopravních podniků v některých krajích pro období po 1. 1. 2018 /viz odkup akcií ČSAD LIBEREC/, strategii pro opravy a rekonstrukce silnic 2. a 3. tříd po 1. 1. 2018 ze SR resp. SFDI a možných krocích spolupráce krajů a firem v oblasti odborného školství.

Pan Ladislav Němec bude informovat o postupu prací na tzv. SILNIČNÍM BALÍČKU EU a postoji vlády ČR, o vývoji v oblasti uplatňování minimálních mezd v historických zemích EU a současné stanovisko vlády ČR a zprávě z jednání PT RHSD pro dopravu a DI ze dne 14. 9. 2017.

Dále je na  programu jednání Valné hromady řada dalších zajímavých témat. Konkrétní program je k dispozici pro oprávněné uživatele v sekci ADSSF

V rámci odborného programu proběhne prezentace společnosti IVECO CR.