ADSSS slaví čtvrtstoletí od svého vzniku
Asociace sdružuje společnosti zabývající se veřejnou dopravou ve Středočeském kraji a v Praze. Letos je to 25 let od jejího založení.
Středa, 20. září 2017, rebus

Po roce 1989 se v Československu začíná zásadně měnit politická a hospodářská situace. Velké národní podniky ČSAD KNV se rozpadají na menší společnosti - státní podniky, které se následně privatizují.
      
Tento vývoj dopadl i na oblast Středních Čech. Po roce 1990 končí svoji činnost národní podnik ČSAD – KNV Praha, který působil na území celého Středočeského kraje a zabezpečoval dopravu osobní, nákladní, spediční a další služby s dopravou spojené. Z tohoto podniku, který měl před rokem 1989 téměř 15 000 zaměstnanců, vzniká řada menších státních podniků a postupně dochází k jejich privatizaci.

Jejich vlastníci a manažeři, kteří se ocitli v zcela novém prostředí, záhy vidí potřebu setkávat se a předávat si zkušenosti, jak firmy úspěšně budovat a rozvíjet, jak se vyhnout různým úskalím v podnikání, jak reagovat na nové právní předpisy a jak hájit své zájmy při jednáních se státní správou.
      
Na neformálních setkáních postupně vzniká myšlenka založit zájmové sdružení dopravců. Od myšlenky není daleko k realizaci. Dne 11. března 1992 šestnáct ředitelů státních podniků na svém jednání v Praze zakládá asociaci dopravců, která se následně mění na Asociaci dopravních, spedičních a servisních společností Středních Čech (ADSSS). Tento název lépe vyjadřuje činnost a působení asociace. Prvými členy představenstva byli zvoleni  pánové Antonín Chrástecký za ČSAD Rakovník s.p., František Neterda za ČSAD  Benešov s.p., Bohuslav Březina za ČSAD Kutná Hora s.p.  a Radomír Ryml za ČSAD Mladá Boleslav s.p.. Do revizní komise pánové Milan Patka za ČSAD Ingsped Praha a.s., Zdeněk Kolář za ČSAD Technické a zásobovací služby Praha a.s. a Ivan Ďurmek za ČSAD Slaný s.p..
      
ADSSS se od svého začátku aktivně účastní budování a změn ve sdružení ČESMAD a Svazu dopravy ČR, ve kterých má své zastoupení. Postupně se sbližuje i s asociací ADSSF, jejímž vyústěním byla Společná deklarace o spolupráci, která byla podepsána 5. ledna 1999 v Buchlovicích.
     
Od svého založení si ADSSS postupně získává prestiž a autoritu v jiných dopravních sdruženích, u státních orgánů a dalších organizací. Od roku 2000 probíhají pravidelná jednání s odbory dopravy okresních úřadů. Po vzniku Krajů je nastavena intenzivní spolupráce s odborem dopravy Středočeského kraje a Hlavního města Prahy, resp. jeho příspěvkovou organizací ROPID. Při přípravách nových legislativních předpisů v oblasti dopravní obslužnosti a programu na obnovu vozového parku spolupracuje ADSSS i s Ministerstvem dopravy.
     
Díky svým aktivitám si ADSSS postupně získává prestiž i u jiných nově vzniklých dopravních společností, z nichž se některé stávají členy ADSSS, která se tak rozrůstá až na 23 členů.
    
K vážnosti a důvěryhodnosti ADSSS výrazně přispěli zejména její reprezentanti, kteří se na rozdíl od krajských orgánů a zejména Ministerstva dopravy neměnili jak na běžícím pásu. Tak mohla ADSSS  zachovat kontinuitu při řešení celé řady nedostatků spojených s provozováním dopravy.
     
Mezi členy představenstva, kteří dlouhodobě, po několik volebních období, hájili zájmy ADSSS patří zejména viceprezidenti Jan Kotík, Vladimír Hráský, Jan Čermák, Bohumil Krauz a František Neterda, který jediný působí v představenstvu od vzniku ADSSS dosud. Kromě funkce viceprezidenta byl 16 let jejím prezidentem. V revizní komisi dlouhodobě pracují zejména Radislav Rožánek a Ludomír Landa.
 
V posledních letech, tak jak do vedení členských firem přicházejí nové tváře, dochází i k částečným změnám v představenstvu ADSSS. Ve volbách v roce 2012 je novým prezidentem zvolen za tehdejší Veolii
Transport Praha Daniel Adamka a za ČSAD Střední Čechy je zvolen do představenstva Štěpán Ševčík. Dosavadní dlouholetý prezident František Neterda se stává viceprezidentem. Výhodou ADSSS je tak i to, že dochází k postupnému předávání znalostí a pravomocí nové generaci zástupců členských společností. Posledních pět let představenstvo pracuje ve složení Daniel Adamka, František Neterda, Vladimír Hráský a Štěpán Ševčík. Na chod ADSSS dohlíží Revizní komise ve složení Ludomír Landa jako předseda a členové Radislav Rožánek a Pavel Kopřiva.

  
ADSSS od svého začátku hájí zájmy a práva svých členů a to zejména vůči okresním úřadům. V současné době je to  Středočeský kraj, Hlavní město Praha, ROPID a nově vzniklý IDSK. Kromě období, kdy byl ve Středočeském kraji hejtmanem David Rath a situace v Kraji nebyla jednoduchá (např. dopravci obdrželi výpovědi smluv o zajišťování dopravní obslužnosti)  je oboustranná spolupráce ku prospěchu všech stran. 

Asociace je také důležitým odborným partnerem v jednání o nových zákonech, vyhláškách, cenovém výměru a též pomáhá při nalezení shody mezi zaměstnavateli a odbory při vyjednávání o Kolektivní smlouvě vyššího stupně. 
     
Při ohlédnutí za uplynulými 25 lety existence ADSSS je vidět, že bylo vždy co řešit, co dělat ve prospěch členů ADSSS. Vždyť nejen doprava, ale i celé národní hospodářství se od roku 1989 postupně zcela změnilo a na to bylo třeba pružně reagovat.

Co dodat na závěr?
      
ADSSS za 25 let získala respekt a vážnost nejen v místě svého působení a to díky svým členům a všem partnerům, s nimiž věcně a bez emocí společně řešila problematiku řádného fungování dopravy. Všem, kteří se na tom podíleli, patří za to velké poděkování.
      
Věříme, že i v dalších letech bude ADSSS úspěšně hájit zájmy jejich členů a odvětví dopravy.

Za ADSSS: Ing. František Neteda, víceprezident ADSSS

U příležitosti tohoto významného výročí pořádá ADSSS pro své členy a hosty v pátek 22. září společenské setkání.

O výsledcích voleb do statutárních orgánu na dalších 5 let se dozvíte zde.

Pátrali jsme v "paměti" Busportálu a našli jsme zajímavé fotografie, které bez komentáře zveřejňujeme. Věříme, že se většina zúčastněných pozná.

Rok 2003
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2004. Premiéra filmu Pánská jízda
Rok 2005
Rok 2005
Rok 2005
Rok 2005
Rok 2005
Rok 2005
Rok 2005
Rok 2005
Rol 2005
Rok 2006. Předpremiéra filmu Všechno nejlepší
Rok 2006. Předpremiéra filmu Všechno nejlepší
Rok 2006. Předpremiéra filmu Všechno nejlepší
Rok 2007
Rok 2007
Rok 2007
Rok 2007
Rok 2007
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2008
Rok 2008. Premiéra filmu Vy nám taky, šéfe
Rok 2008. Premiéra filmu Vy nám taky, šéfe
Rok 2008. Premiéra filmu Vy nám taky, šéfe
Rok 2009
Rok 2009
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2010
Rok 2010
Rok 2010
Rok 2010
Rok 2011. Premiéra filmu Hledání Jana Wericha.
Rok 2011. Premiéra filmu Hledání Jana Wericha.
Rok 2012
Rok 2012
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2013
Rok 2013
Rok 2013
Rok 2013. Předpremiéra filmu Víta Olmera Toulavé house
Rok 2014
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2017