Do Žiliny dorazil první trolejbus Škoda 27Tr - Solaris
Zdroj: Mesto Žilina.
Další
Město Žilina a Dopravní podnik města Žiliny (DPMŽ) jsou blízko dalšího cíle - obnova vozidel MHD.
Úterý, 05. září 2017, olala

Ze slovenského Busportálu: 

V tomto prípade ide o ekologickú trolejbusovú dopravu, ktorá v Žiline prepraví až 70% cestujúcich. Do Žiliny dorazil dňa 28.8.2017 prvý z celkového počtu 15-tich trolejbusov, ktoré predstavujú prvú časť dodávky nových nízkopodlažných trolejbusov.

Vo verejnom obstarávaní, ktoré bolo ukončené v lete roku 2016, DPMŽ súťažil 27 trolejbusov (18 kĺbových a 9 sólo). Víťazom verejnej súťaže sa stala spoločnosť Škoda Electric, a.s., ktorá dodá trolejbusy na karosérii spoločnosti Solaris Bus & Coach. Zmluva s výrobcom bola podpísaná po schválení Žiadosti o Nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) dňa 18.10.2016. Kontrakt na dodávku trolejbusov je rozdelený na 2 časti, pričom tá prvá sa začína plniť práve v týchto dňoch a predstavuje 15 trolejbusov.

Ide konkrétne o:

  • 12 ks kĺbových trolejbusov Škoda 27Tr-Solaris,
  • 3 ks sólo trolejbusov Škoda 26Tr-Solaris.
Druhá časť kontraktu predstavuje opcia zakotvená v zmluve, ktorú si bude DPMŽ uplatňovať po schválení ďalšej žiadosti o NFP z Operačného Programu Integrovaná Infraštruktúra na Ministerstve dopravy a výstavby SR na ďalších 12 ks trolejbusov v skladbe 6 kĺbových a 6 sólo trolejbusov.

Trolejbusy dodané do Žiliny majú nasledovné špecifiká:
  • 1) budú dodané vo vyhotovení karosérie Solaris Urbino tzv. 4. generácie - pôjde o svetovú premiéru trolejbusu dodaného na tejto novej karosérii (zatiaľ sa vyrábajú iba dieslové, plynové, hybridné autobusy a elektrobusy),
  • 2) trolejbusy budú plne nízkopodlažné, pričom počet sedadiel na nízkej podlahe bude v tomto prevedení najvyšší, až 10 sedadiel,
  • 3) trolejbusy budú plne klimatizované, pričom cestujúci aj vodič budú mať oddelenú klimatizačnú jednotku,
  • 4) všetky trolejbusy budú vybavené výklopnou rampou pre ľahší nástup cestujúcich na invalidnom vozíku, resp. systémom nakláňania podvozku, tzv. kneelingom,
  • 5) interiér vozidla bude snímaný bezpečnostným kamerovým systémom,
  • 6) trolejbusy budú vybavené najnovšou generáciou tarifno-informačného systému - palubný počítač, označovače cestovných lístkov, informačné panely, GPS lokalizácia a GSM prenos dát na dispečing,
  • 7) v interiéri budú osadené USB zásuvky na nabíjanie mobilných zariadení pre cestujúcich.

Nakoľko do Žiliny budú dodané trolejbusy, ktoré budú mať u nás svetovú premiéru, je nevyhnutné pred spustením do prevádzky absolvovať homologizačný proces (rôzne skúšky a testy), pretože ide o dráhové vozidlo nového typu, ktoré ešte nie je v premávke nielen na Slovensku, ale ani nikde inde vo svete.
Homologizačný proces sa už začal vo výrobnom závode spoločnosti ŠKODA ELECTRIC a.s. a bude pokračovať aj po dodaní do Žiliny. Práve tento prvý dodaný trolejbus je prototypom, ktorý tieto skúšky v značnej miere už absolvoval. Následne musí počas skúšobnej prevádzky absolvovať jazdy s predpísaným objemom kilometrov, najprv bez cestujúcich a potom aj s cestujúcimi. Akonáhle bude tento homologizačný proces ukončený, ministerstvo dopravy schváli trolejbusu technické podmienky a následne môže byť vydaný aj technický preukaz. Až potom je možné nasadiť trolejbusy do riadnej prevádzky. Tento termín však závisí od priebehu a výsledkov jednotlivých skúšok a od schvaľovacieho orgánu, ktorým je Ministerstvo dopravy a výstavby SR, no očakávame, že to bude do konca tohto roku.

TS: Mesto Žilina

Zdroj: Mesto Žilina.
Zdroj: Mesto Žilina.