Krizový plán autobusové dopravy pro oblast Kladenska na první školní den
Nový kladenský SOR. Ilustrační foto
Středočeský kraj a organizace IDSK a ROPID připravili pro případ problémů na linkách ČSAD MHD Kladno alternativní řešení.
Neděle, 03. září 2017, rebus
V neděli 3. září v podvečer vydali společnou tiskovou zprávu, ve které informují, že se snaží připravit na případné problémy způsobené autobusovým dopravcem ČSAD MHD Kladno, tak aby se zítra všichni žáci dostali do škol a lidé do zaměstnání. Krizový plán by měl v případě výpadku spojů kladenského dopravce zmírnit dopad na cestující. V pondělí bude lidem pomáhat maximum informátorů a dispečerů, kteří budou nasazeni přímo do terénu. Pomoci by mohla také železnice. Výluka na trati Kladno – Praha dnes 3. září končí. Aktuální informace budou zveřejňovány on-line na adrese www.pid.cz.

Výpadky spojů řeší ROPID s pomocí Koordinačního dispečinku. Je schopen aspoň eliminovat případy, kdy by některé obce nebyly obslouženy autobusy vůbec a ve spolupráci s dopravcem se snaží přesunutím některých dostupných autobusů mezi linkami minimalizovat dopady na cestující.

V příštím týdnu se očekává nárůst počtu cestujících, proto byli o pomoc požádáni všichni dostupní dopravci, ať už pro linky ČSAD MHD Kladno nebo jako posílení na svých vlastních spojích, které by mohly být přetěžovány. Dopravce EXPRESCAR nasadí na rychlíkovou linku 399 ve špičkách na vybrané spoje preventivně kloubový autobus, navíc bude připravena také operativní záloha na posílení dalších spojů linky 399.

Od pondělí 4. září 2017 vyjedou po výluce opět na trať vlaky z Kladna do Prahy. Ta nabídne standardně vyšší kapacitu vlakových souprav, takže významně může pomoci odlehčit autobusům. Během pondělí budou na klíčových místech v terénu přítomni dispečeři a informátoři ROPID a IDSK pro řešení případných problémů přímo na autobusových zastávkách a pro zajištění maximální informovanosti cestujících.

Pokud by kladenské autobusy nevyjely, jsou dopravci AUTODOPRAVA LAMER a POHL KLADNO připraveni operativně posílit linku 330, zejména kvůli spojení ze zastávky „Kladno, Pražská křižovatka“ do Prahy. V případě výpadku většího množství autobusů dopravce ČSAD MHD Kladno je hlavní prioritou přepravit co největší množství cestujících. Některé autobusy proto nemusejí mít plné vybavení odbavovacím zařízením a informačními systémy (musí být vybaveny přinejmenším natištěným číslem linky). Můžou být též operativně upravovány jízdní řády. Záložní opatření jsou připravována tak, aby se maximálně využily provozní možnosti ostatních dopravců na trasách společných s ČSAD MHD Kladno, který by tak soustředil své provozní kapacity tam, kde je náhrada jinými dopravci obtížná.

Společnosti ČSAD MHD Kladno, která je součástí skupiny Arriva, se po integraci oblasti Kladenska a zvýšení počtu spojů nedaří zajistit všechny plánované spoje. Pro nově integrované linky mezi Prahou a Kladnem společnost nedávno zakoupila 27 nových nízkopodlažních klimatizovaných autobusů. Bohužel se však projevil nedostatek řidičů. Firma problémy přiznává a snaží se je řešit např. výpomocí řidičů z Moravy. Bohužel nedostatek řidičů trápí dopravce napříč celou republikou. Dopravce se pravděpodobně nevyhne sankcím a podle hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové jí hrozí i odebrání linek.

DOPORUČENÍ PRO CESTUJÍCÍ na záčátek školního roku:

- sledujte prosím před cestou aktuální dopravní situaci na níže uvedených kontaktech
- pro linky Pražské integrované dopravy jsou online informace i mimořádnosti na stránkách www.pid.cz, k dispozici je také infolinka PID 234 704 560 a Facebook Pražské integrované dopravy (www.facebook.com/PrazskaIntegrovanaDoprava)
- pro linky SID má informace přímo dopravce ČSAD MHD Kladno, www.csadkladno.cz
- pokud můžete, využijte pro cestu z Kladna do Prahy vlaky
- v případě výpadků dopravce ČSAD MHD Kladno využijte posílené linky ostatních dopravců (do Prahy zejména linky 330 a 399)