Začátkem září končí letní prázdninový provoz veřejné dopravy
V MHD v Českých Budějovicích pojedete 4. září od 7 do 14 hodin zdarma.
S novým školním rokem přichází řada změn, hlavně u školních spojů. Aktuální jízdní řády na IDOS.cz.
Sobota, 02. září 2017, rebus

Prakticky ve všech krajích dochází od začátku nového školního roku k úpravám jízdních řádů. Většinou se změny týkají jen regionálních linek, někde budou ale i zrušeny dálkové komerční linky a nahrazovány jiným spojením.

Například v V Libereckém kraji dojde k zániku některých dálkových linek, ale zároveň budou zavedeny nové spoje. V relaci Liberec – Jičín – Hradec Králové bude posílena ve spolupráci Libereckého a Královéhradeckého kraje linka 370. Oba kraje tak reagují na aktuální vývoj a ukončení nebo omezení provozu některých komerčních linek. V březnu byl ukončen provoz linky Liberec – Hradec Králové – Luhačovice a od září bude ukončen provoz linky Brno – Hradec Králové – Liberec (dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí). Dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí dále ke dni 3. září ruší také linky z Prahy a z Brna do Špindlerova Mlýna. Částečně tyto linky nahradí Královéhradecký kraj.

Dopravce Zlatovánek omezuje provoz na lince z Poličky přes Českou Lípu do Teplic – spoje této linky budou ukončeny v Hradci Králové a dále přes Jičín, Mladou Boleslav, Českou Lípu až do Ústeckého kraje nebudou spoje v provozu. Dopravce ČSAD Liberec se rozhodl pozastavit provoz linky 630. Od 3. září tak nebudou v provozu spoje z Nového Města pod Smrkem do Prahy.

V rámci regionální dopravy dochází v Libereckém kraji k úpravám několika linek na Železnobrodsku a Frýdlansku Novinkou je také kompletní zapojení linek 361 (Turnov – Loukov – Mnichovo Hradiště) a 363 (Turnov – Kobyly – Sezemice) do IDS IDOL v celé trase linek. Na jízdní doklady IDOL tak těmito linkami mohou cestovat také cestující ze středočeských obcí Březina, Loukov, Mnichovo Hradiště nebo ze Sezemic. K menším změnám dojde i jiných částech kraje.

V Ústeckém kraji se budou změny týkat zelených linkových autobusů ve třech oblastech. Na Litvínovsku a Bílinsku se rozšíří doprava o nové odpolední a večerní spoje. Na Litoměřicku se zlepší návaznost spojů a objeví se i nové spojení v menších obcích, drobné změny proběhnou v Teplicích.

Úpravy jízdních řádů připravil i Královéhradecký kraj. Týkají se oblastí Rychnovska, Královéhradecka, na Jičínsku je ukončen provoz některých komerčních spojů a bude nahrazen jinými spoji. Z důvodu nahrazení zrušených spojů dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí a ČSAD Střední Čechy vzniknou u dopravce KAD Vrchlabí na trase Špindlerův Mlýn – Vrchlabí – Jičín – Praha nové spoje.

Ve Středočeském kraji bude nejvíce změn realizováno v oblasti Nymburska, kde došlo k vyhodnocení další etapy integrace z dubna 2017.

V Praze je kromě přečíslování školních linek (z 551 – 575 na 251 – 275) celkové posílení midibusové linky 138 a její prodloužení do nové trasy Ústavy Akademie věd – Sídliště Skalka. S tím souvisí zrušení linky 114 a přetrasování linky 101. Ve východní části Prahy vzniká nová linka 239 prodloužením části spojů stávající linky 109 na Sídliště Rohožník.

Končí i prázdninový provoz v ostatních městech. Období letních prázdnin využila některá města, resp. dopravní podniky, k rekonstrukcím tratí MHD. Řada z nich zavádí úplně nové spoje.  Např. v Českých Budějovicích bude první školní den jízdné v MHD zdarma. Aktuální spojení nejen autobusovou a drážní, ale i městskou hromadnou dopravou naleznete na IDOS.cz.