V Českých Budějovicích jezdí v MHD zeleně v hybridním autobusu Iveco Urbanway
V Českých Budějovicích jezdí zeleně v hybridním dvanáctimetrovém autobusu Iveco Urbanway. Foto DPČB
Další
Dopravní podnik města testuje do 5. září v běžném provozu sériový hybrid s akumulátory.
Pátek, 25. srpen 2017, rebus
Až do úterý 5. září si mohou cestující vyzkoušet na lince 12 jízdu v zeleném dvanáctimetrovém hybridním autobusu Iveco Urbanway. Dopravní podnik města České Budějovice (DPČB) ho testuje v ostrém provozu díky spolupráci se společností Iveco Czech Republic. Po elektrobusu a autobusu na CNG je to další zkouška vozidla na alternativní pohon.

"Vozy s alternativními pohony jsou ideální ekologickou volbou pro města typu Českých Budějovic. Součástí příprav zavádění do praxe je proto i testování různých typů vozů, které by byly pro naše podmínky vhodné a umožnily výraznou obnovu vozového parku," uvádí ředitel a místopředseda představenstva dopravního podniku Slavoj Dolejš.

Sériový hybrid s akumulátory se ukázal být pro pomalý městský provoz ideálním konstrukčním řešením. S generací Euro VI rozšiřuje IVECO BUS své alternativní pohony o řadu plně hybridních autobusů, které splňují veškeré požadavky na udržitelnou mobilitu, tj. méně emisí, nižší hlučnost a vyšší produktivitu. Díky nové, zjednodušené a odlehčené konstrukci může autobus Urbanway Full Hybrid poskytnout většímu počtu cestujících komfortní a pohodlnou cestu. Tichý provoz tohoto vozidla je jednou z jeho předností. Když je elektrický režim aktivován generátor se zastaví. V blízkosti zastávek tak zaručuje snížení vibrací a snížení hluku o více než 50%. Jako první vnímá tichý provoz řidič. Ocení ho také nejen cestující a chodci v okolí, ale i obyvatelé dané čtvrti.

Navíc, s rekuperací energie při každém brzdění a klesání, Urbanway Full Hybrid umožňuje značnou úsporu paliva při akceleraci. Při použití ve městech s pomalou, intenzivní dopravou, nabízí tento sériový hybrid úspory paliva až 40% ve srovnání s konvenčním autobusem. Se sníženou spotřebou a odlehčením vozidla má Urbanway Full hybrid míru emisí CO2 na kilometr podstatně nižší, než tradiční autobus. V porovnání s naftou se odhaduje 33% snížení CO2/km a 40% NOx/km.

Zkušební provoz hybridního Iveco Urbanway přesně zapadá do dopravní koncepce DPČB, která počítá se zaváděním ekologických vozidel v MHD v krajském městě.

O MHD v Českých Budějovicích
Tradice městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích sahá až do roku 1909, kdy ve městě začaly jezdit první dopravní prostředky pro hromadnou přepravu cestujících. Současný poskytovatel služeb městské hromadné dopravy, Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., zajišťuje přepravu cestujících na celém území města a v 18 příměstských obcích v jeho blízkém okolí. Společnost vznikla 1. září 1997 z tehdejšího Dopravního podniku města Českých Budějovic, s.p. Jediným akcionářem je Statutární město České Budějovice. Ucelený systém městské hromadné dopravy je v současnosti tvořen autobusovou a trolejbusovou trakcí. Dopravní podnik města České Budějovice disponuje moderním vozovým parkem, který čítá na 83 autobusů a 58 trolejbusů. Tato vozidla zajišťují provoz na 14 autobusových a 8 trolejbusových linkách. Ročně najedou 5,7 mil. kilometrů a přepraví 39 mil. cestujících. Provoz společnosti zajišťuje 402 zaměstnanců. Základní kapitál společnosti je 485,5 mil. Kč, celkové roční výnosy včetně úhrady prokazatelné ztráty činí 410,7 mil. Kč.

Zdroj: DPČB
V Českých Budějovicích jezdí zeleně v hybridním dvanáctimetrovém autobusu Iveco Urbanway. Foto DPČB
V Českých Budějovicích jezdí zeleně v hybridním dvanáctimetrovém autobusu Iveco Urbanway. Foto DPČB
V Českých Budějovicích jezdí zeleně v hybridním dvanáctimetrovém autobusu Iveco Urbanway. Foto DPČB
V Českých Budějovicích jezdí zeleně v hybridním dvanáctimetrovém autobusu Iveco Urbanway. Foto DPČB