Valná hromada Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska
Koncem června se sešli ředitelé členských firem v Rychnově nad Kněžnou.
Pátek, 14. červenec 2017, rebus

Jednání dvoudenní Valné hromady řídil její prezident Jaroslav Hanák. Zhodnotil aktuální ekonomický a politický vývoj země a  podal informace:

  • z jednání s vedením 5ti klíčových politických stran k 12ti bodovému programu Svazu průmyslu ČR k volebním programům a následně k Vládnímu prohlášení,
  • o jednání předsednictva a pléna RHSD za poslední období,
  • ze setkání vládní RHSD s krajskými tripartitami,
  • o Žofínském fóru k dopravní infrastruktuře s ministrem dopravy,
  • o jednáních s předsedkyní Asociace krajů a hejtmankou Karlovarského  kraje paní Wildumetzovou a premiérem o osudu podpory 420 mil. Kč na mzdy řidičů autobusů,
  • z vládních a podnikatelských misí s prezidentem republiky.

Na Valné hromadě proběhla diskuze k situaci a výsledkům jednání mezi kraji a členskými firmami o růstu mezd řidičů autobusů, o výběrových řízeních na provozování dopravní obslužnosti a o krajských dopravních podnicích, jejichž zřízení některé kraje připravují.
 
Na programu jednání byla řada dalších aktuálních témat jak ze sektoru veřejné, tak i nákladní dopravy. Například vývoj v uplatňování minimální mzdy v Německu, ve Francii a Itálii, postup podnikatelské a vládní reprezentace doma, v Německu či Bruselu, start tzv. Silničního balíčku, podpis Vyšší kolektivní smlouvy v silniční dopravě a Nařízení EU GPDR o ochraně fyzických osob.

V rámci jednání proběhla prezentace společnosti SOR Libchavy. 

SOR v letošním roce vyrobil 25 ks elektrobusů, celkem 50 ks je již v provozu. V převážné míře vyrábí klasické autobusy. Do ČR prodal 67 % celkové produkce. Dále dodává autobusy do Srbska, Estonska, Německa, Slovenska a Polska. Větší množství vozidel odebral Dopravní podnik měst Most a Litvínov, Plzeňský dopravní podnik a dále ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, 3ČSAD, BORS, ČSAD MHD Kladno.
Firma chystá modernizaci, je připraven prototyp nového autobusu, který by měl být do konce roku schválený.

Podrobný zápis z jednání včetně příloh je k dispozici pro oprávněné uživatele v sekci ADSSF.