Nové autobusy pro bratislavskou MHD dodá společnost SOR Libchavy
Dopravní podnik Bratislava uzavřel na dodávku šedesáti nových nízkopodlažních autobusů dvou typů dvě smlouvy dohromady za 17,25 mil. eur bez DPH.
Pátek, 14. červenec 2017, olala

Ze slovenského Busportálu:

SITA - Ako vyplýva z výsledku oboch verejných súťaží s použitím elektronickej aukcie, ide o 32 kĺbových (trojnápravových) autobusov v dĺžke do 18,8 metra za zmluvnú cenu 10,49 mil. eur a 28 dvojnápravových autobusov v dĺžke do 12,2 metra za 6,76 mil. eur bez DPH.

Predpokladaná cena za 32 autobusov v dĺžke do 18,8 metra predstavovala 10,53 mil. eur a za 28 autobusov do 12,2 metra 6,87 mil. eur bez DPH. Pôvodná plánovaná lehota na dodanie autobusov bola dvanásť mesiacov. V oboch tendroch boli prijaté ponuky tých istých troch uchádzačov, pričom ekonomicky najvýhodnejšiu podľa vyhodnotenia navrhol SOR Libchavy a ďalšie dve navrhli spoločnosti Corex, s. r. o., Vráble a Mercedes-Benz Slovakia, s. r. o., Bratislava.

Jeden autobus SOR v dĺžke takmer devätnásť metrov stojí 327 855 eur a v dĺžke vyše dvanásť metrov 241 371 eur. Záručná lehota autobusu je tri roky, resp. do najazdenia 240 tisíc kilometrov – podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr od dodania vozidla. Karoséria autobusu má záruku desať rokov, alebo osemstotisíc kilometrov a povrchová úprava šesť rokov. Dlhší autobus má celkovú obsaditeľnosť 144 cestujúcich, z toho na sedenie 43 plus jedno miesto, a kratší autobus má kapacitu 90 osôb, z čoho 25 a jedno miesto je na sedenie.

Oba už skončené tendre boli zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania ešte vo februári tohto roku spolu s ďalšími dvoma súťažami na dodávku kratších nízkopodlažných autobusov. Výsledky zvyšných tendrov zatiaľ neboli zverejnené. DPB chce nakúpiť aj 24 autobusov s dĺžkou maximálne 10,5 metra a kapacitou minimálne 65 cestujúcich za predpokladanú cenu 5,42 mil. eur bez DPH. Ďalších šesť autobusov v dĺžke do 8,6 metra a s kapacitou 45 cestujúcich má odhadované náklady 1,18 mil. eur bez DPH.

Dopravný podnik Bratislava, a. s. bol zapísaný v Obchodnom registri SR 20. apríla 1994, má základné imanie 42,985 mil. eur. Akcionárom spoločnosti je Hlavné mesto SR Bratislava. Spoločnosť prevádzkuje mestskú hromadnú dopravu v Bratislave autobusmi, električkami a trolejbusmi, ako aj regionálne autobusové linky do Chorvátskeho Grobu, rakúskeho Hainburgu a maďarskej Rajky.