Prázdninový provoz PID 1. 7. 2017 – 2. 9. 2017
Ke stejnému termínu jako začátek prázdninového provozu dojde také k několika drobnějším trvalým změnám v síti linek tramvají a autobusů v Praze.
Středa, 28. červen 2017, rebus
Prázdniny jsou obdobím, kdy dochází k mírnému prodloužení intervalů na většině linek PID a současně probíhá větší množství rekonstrukcí komunikační i kolejové sítě. 
Metro
Na všech linkách dojde v pracovní dny k prodloužení intervalů, navíc počátkem července (od 1. 7. do 10. 7.) bude z důvodu výměny pražců uzavřen úsek na lince C mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Od 11. 7. začne první etapa rekonstrukce stanice Muzeum na lince A, při níž bude uzavřeno její nástupiště ve směru Depo Hostivař. V průběhu srpna bude naopak po sedmiměsíční rekonstrukci znovu otevřena stanice Jinonice na lince B.
Tramvaje
Po dobu prázdnin nebudou v provozu linky 4 a 21. Na ostatních linkách dojde k úpravě intervalů.
V souvislosti s vyšším počtem návštěvníků okolí Malé Strany budou od 1. 7. na linku 15 nasazovány v pracovní dny i o víkendech dvouvozové či kloubové tramvaje. Pokračuje tak trend snižování počtu sólo vozů na tramvajových linkách. Zatímco v loňském roce jezdilo o víkendech 87 sólo tramvají, v letošním roce 19 z nich již vyjede v dvouvozové či kloubové podobě. Snížení počtu vypravovaných sólo tramvají o víkendu přispívá k nárůstu podílu bezbariérových spojů v tramvajové síti a k většímu využití nejnovějších tramvají 15T. 
O letošních prázdninách mohou turisté směřující na Pražský hrad také poprvé využít v březnu zavedenou nostalgickou tramvajovou linku 23, která v úseku I. P. Pavlova – Malostranská – Pražský hrad – Malovanka jezdí v pracovní dny v intervalu 30 minut, o víkendech a svátcích má interval 15 minut.
Provoz tramvají ovlivní v létě také několik výluk, které chystá Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s..
Autobusy
Na většině městských autobusových linek dojde k úpravě jízdních řádů na prázdninový provoz. O letních prázdninách nebudou v provozu školní spoje ani autobusové linky 305, 343, 451 a 465. Školní linky vyjedou opět až 4. září a v souvislosti s postupující integrací regionálních autobusových linek dostanou nová čísla.
Vlaky
Vlakové linky v rámci PID pojedou o letních prázdninách podle platných jízdních řádů, prázdninová omezení se jich netýkají. Od 4. července ovlivní provoz vlaků ve směrech Kladno a Kralupy nad Vltavou uzavírka Negrelliho viaduktu. Vlaky od Kladna budou ukončeny v provizorní zastávce Vltavská u stanice metra C, vlaky od Kralupy nad Vltavou budou odkloněny přes Holešovice.

Trvalé změny PID od 1. 7. 2017

Od 1. 7. 2017 současně se zahájením prázdninového provozu dojde k drobným trvalým úpravám vybraných linek PID. Kromě posílení kapacity tramvajové linky 15 o víkendech bude na základě žádosti MČ Praha 13 stávající autobusová linka 142 rozdělena na linky dvě. Část s původním číslem 142 bude vedena mezi Novými Butovicemi a Velkou Ohradou a budou na ní nově nasazeny kloubové vozy. V úseku Velká Ohrada – Nádraží Veleslavín – Nové Vokovice pojede linka pod staronovým číslem 225. Vzhledem k tomu, že vozy linek 142 a 225 využijí veškeré dostupné odstavné plochy v obratišti Velká Ohrada, dojde ke změně trasy linky 137, která ve směru od metra Luka pojede do konečné zastávky Malá Ohrada (dříve Nad Malou Ohradou).
Po znovuotevření stanice metra Jinonice dostane ve druhé polovině srpna finální podobu obsluha areálu Nové Waltrovky v Praze 5 a nejbližšího okolí. Posílen bude provoz linky 137 v nové trvalé trase mezi zastávkami U Waltrovky a Jinonice. 

TZ ROPID