Asociace krajů: Vzniknou krajské dopravní firmy?
Kvůli zvýšení platů řidičům autobusů, které nařídila vláda krajům od ledna, zvažují některé kraje založení vlastní dopravní firmy.
Pátek, 19. květen 2017, rebus

Na Sněmu Svazu měst a obcí, který proběhl od 18. do 19. května v Plzni, starostové a primátoŕi měst hodnotili, co se v posledních dvou letech povedlo a kde jsou rezervy a je potřeba je řešit. 

Sněmu se zúčastnil také ministr financí Andrej Babiš, který se kromě jiného vyjádřil k problematice zvyšování mezd řidičů: "Vnímám také problémy, které souvisí se zvyšováním mezd různým profesím během roku. Na stávku řidičů autobusů, ke které v tomto kontextu došlo, si pamatuje asi každý z nás. Neměl jsem z ní radost stejně jako lidé, kteří se nedostali do práce. A netěšil mě ani fakt, že hejtmani chtěli na danou věc peníze, byť díky lepšímu výběru daní dostali letos o mnoho miliard korun víc než loni.“

Za Asociaci krajů se Sněmu zúčastnila jeho předsedkyně Jana Vildumetzová: „Rozumím tomu, že pan ministr financí musí řešit čerpání peněz celého státu účelně, efektivně a hospodárně, regiony z toho nevyjímaje. Situace se zvýšením mezd řidičů autobusů však zamotala hlavu všem krajům a ve výsledku se tak bohužel dotkla mnoha občanů. Vedl k ní fakt, že vláda rozhodla o zvýšení mezd této profesi, aniž by řekla, jak to mají kraje provést a kde na to mají vzít,“ řekla předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová a dodala: „Po mnoha jednáních se nám, hejtmanům, nakonec podařilo prosadit, že by vláda na danou věc měla uvolnit 420 milionů korun z rozpočtové rezervy. Shodu s vládou jsme tak nakonec našli, možná by se rozbouřený kabinet mohl naší spoluprací inspirovat. V budoucnosti je však třeba takovým situacím předcházet. Řádně se na ně připravit tak, aby kraje nemusely financovat ad hoc rozhodnutí vlády o zvyšování mezd různým profesím na úkor investic. Zvláštní přitom je, že takových návrhů s blížícími volbami výrazně přibývá. Proto jsme podepsali se Svazem měst a obcí ČR společné prohlášení, které danou oblast řeší.“

Kraje začínají jednat o zřízení vlastních provozovatelů veřejné dopravy. „Mluvíme o tom, založit si vlastní dopravní podnik," říká Jana Vildumetzová. Jednání jsou v Karlovarském kraji na začátku, proto zatím nelze říci, zda bude mít vlastní autobusy a vlastní řidiče. Hlavní motivací jsou ohromné rozdíly v ceně za kilometr v jednotlivých krajích. „Některý kraj má vysoutěženo 24 korun za kilometr a některý za 33 korun. A je jasné, že my musíme kraje řídit efektivně, hospodárně a účelně."

Nařízením vlády se vedení všech krajů podle své předsedkyně dostala „do obrovské pasti" včetně možných trestněprávních postihů. "Protože jsme to (autobusovou dopravu) vysoutěžili podle zákona o veřejných zakázkách a jediným kritériem byla cena a my teď nemůžeme uzavírat dodatek a tu cenu nějak navyšovat," uvedla. Kraje by tak postupovaly v rozporu se zákonem.

Proto řada krajů zvažuje založení vlastního dopravního podniku, aby se do podobné situace už nemohly dostat. Je to úvaha mnoha hejtmanů, řekla. Podle místopředsedy vlády a ministra financí Andreje Babiše, ho měly kraje už dávno mít.

Kraje, které ještě nevyhlašovaly veřejnou soutěž na dopravní obslužnost podle nové evropské legislativy, měly cestu jednodušší. „Ale například Ústecký, Jihomoravský a myslím ještě Moravskoslezký, které už soutěžily, a jediným kritériem měly cenu, tak ty tam tuto cestu v žádném případě neměly," uvedla. Pokud v budoucnu vláda opět schválí vyšší minimální mzdu, budou podle šéfky asociace stát před stejným problémem.

Stejně jako Babiš se podivila nad tím, že vláda vstupovala do vztahu zaměstnavatel - zaměstnanec. „Příště přijde vláda, že se přidá květinářům. Na tom máme kolektivní smlouvy a sociální dialog," podotkla Vildumetzová. Kraje řidiče autobusů nezaměstnávají, ale mají s dopravci smlouvy.

„Není možné, aby vláda rozhodovala o platech řidičů soukromých společností. Potřebujeme peníze pro lidi v sociálních službách v krajích," uvedl Babiš. S navýšením platů řidičů přišel podle něj premiér cíleně před krajskými volbami; šéf státní kasy byl proti.

Vláda podle Vildumetzové schválila nařízení zvyšující mzdy řidičů autobusů, ale kraje nedostaly peníze ani návod, jak to mají udělat. Premiér původně sliboval, že stát peníze krajům dá, a to kompromisně na opravy silnic. Nakonec se dohodla polovina slíbené sumy, tedy 420 milionů korun. „Pokud je dostaneme, tak letos. Ale co bude v dalších letech? Chceme peníze garantovat i v dalších letech," uvedla.

Zdroj: Svaz měst a obcí, Asociace krajů, Dopravní noviny

XV. Sněm Svazu měst a obcí 17. a 18. května 2017. Fofo Asociace krajů