UITP udělilo ceny pro ambiciozní a inovativní projekty
Při závěrečném ceremoniálu summitu UITP Global Public Transport 17. května v Montrealu byly oceněny inovativní projekty z celého světa, které přispívají k posílení veřejné dopravy.
Čtvrtek, 18. květen 2017, rebus

Letošní ceny byly uděleny úspěšným projektům realizovaným v období 2015-2017 v oblasti veřejné dopravy v městských a místních systémech. Úspěšné projekty by měly být ambiciózní, inovativní a přenositelné do dalších měst a regionů.

Výherce vybral mezinárodní tým odborníků a oznámil je na závěrečném ceremoniálu summitu UITP Global Public Transport Summit. "Jsem velmi potěšen, že jsem vyhlásil vítěze soutěže UITP Awards 2017. Obdrželi jsme více než 230 žádostí o udělení ocenění, což prokazuje zájem sektoru veřejné dopravy o poskytování inovativních služeb k uspokojování stále rostoucí poptávky po mobilitě ve městech po celém světě, "řekl generální tajemník UITP Alain Flausch.

Vítězové ocenění UITP 2017:

Strategie veřejné dopravy
Úřad pro rozvoj městské dopravy a města Kapského Města (Jihoafrická republika) za projekt "Cape Town Transit Oriented Development Stategic Framework" (TODSF). TODSF představuje posun paradigmatu v přístupu města k integrovanému rozvoji a řízení růstu pozemní a veřejné dopravy. Přístup a metodika by mohla být replikována pro použití v mnoha dalších rostoucích městech po celém světě. Účinná implementace TODSF by vedla k 20% zlepšení podílu režimu veřejné dopravy do roku 2032, což by mělo za následek podstatně nižší emise oxidu uhličitého v dopravním sektoru v Kapském Městě.

Zkušenosti zákazníků
Vláda města Muntinlupa a Nadace Lingkod Muntinlupa (Filipíny) za projekt  "Leading the e-Jeepney revolution in the Philippines". E-Jeepney vyhodnocuje zkušenosti zákazníků o pružnosti služeb veřejné dopravy, které jsou hlavním rysem mobility na Filipínách. Využívá nové technologie umožňující rezervaci a platby, a ekologicky přátelská vozidla pro zajišťování služeb ve spolupráci s místními organizacemi na základě zákaznického přístupu. Jedná se o příkladný projekt pro nové vymezení flexibilních služeb mobility, které jsou přenositelné do mnoha rozvíjejících se oblastí světa.

Provozní a technická dokonalost
Vasttrafik a Volvo Group (Švédsko) za projekt "ElectriCity" -
Víceúčelový demonstrační projekt elektrického autobusu, který byl realizován v Göteborgu (Švédsko) na lince 55 spojujícím dva univerzitní kampusy. Tento projekt úspěšně integruje všechny prvky moderních mobilních řešení a ukazuje budoucnost autobusových služeb po celém světě. Jeho inovativní technologie je nasazena v reálných provozních podmínkách a je dokonale integrována do systému veřejné dopravy.

Smart financování a podnikatelské modely
Addax Assesoria Economica e Financeira LTDA, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paolo S.A. (Brazil) za projekt "Public Private Partnership – Baixanda Santista – Bus and LRT integrate system", který se uskutečnil v Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paolo S.A. (Brazílie). Současné sloučení veřejné dopravy celého metropolitního regionu do jedné koncesní společnosti se soukromým partnerem, zahrnující jak LRT, tak autobusovou dopravu. Široký model financování zahrnující plánované a další možné příjmy a integrovaný dopravní přístup. Příklad, jak financovat nové systémy veřejné dopravy odpovídající rostoucí poptávce po mobilitě v rostoucích ekonomikách.

Malá města a oblasti s nízkou hustotou
Nordjyllands Trafikselskab (NT) - Úřad pro veřejnou dopravu severního Dánska za projekt "Around your world". Tento projekt nabízí vynikající, komplexní a integrované řešení mobility pro obyvatele v regionech s nízkou hustotou obydlení, včetně hodinových služeb po celý den, služeb na vyžádání a cestovního plánovače. Strategie pokrývající celý region severního Dánska a všechny druhy dopravy (včetně sdílení automobilů atd.).

Design
Atkins, Network Rail a MACE (UK) pro "Birmingham Gateway Project". Projekt "Birmingham Gateway Project" výrazně zvýšil vnímání prostoru a tok cestujících uvnitř budovy Birmingham New Street Station s jasnějšími, čistšími platformami a lepším přístupem. Moderní exteriér stanice odráží dynamiku tohoto města. Projekt integruje nové spojení pro pěší napříč středem města a poskytuje přímý přístup a k plánované zastávce metra v ulici Stephenson Street.

Y4PT mladé vedení
Ulrich Strötz, vedoucí softwarového týmu v Door2Door, Německo, byl vybrán jako mladý manažer UITP v roce 2017. Ulrich Strötz je přímým příkladem přirozeného vedení se silnými technickými dovednostmi a schopností snadno motivovat jeho tým (vzdělání MSc Geografické informační vědy a kartografie 2012-2014, BSc Management lesního ekosystému 2008-2012).

UITP také předalo následující speciální uznání dvěma zastřešujícím projektům, které demonstrují vynikající strategické odhodlání a ambice:

Société du Grand Paris pro projekt "Grand Paris Express".
Nové automatizované kruhové metro obklopující Paříž pro prosílení veřejné dopravy v oblastech dnes špatně obsluhovaných. Projekt začal s realizací a do roku 2030 bude znamenat investice ve výši 28 miliard eur.

Moscow City Government, Mosgortrans a Moskevské metro za úspěšnou realizaci ambiciózní integrované strategie městské dopravy v Moskvě. Během posledních pěti let prošla Moskva modernizací pozemní dopravní sítě, rozšířením a modernizací podzemní sítě a renovací a dalším dokončením Moskevského Centrálního Okruhu. Vytvoření jednotných parkovacích prostor, vytvoření cyklistické infrastruktury a zavedení pěších zón jsou také součástí úspěšného projektu.

Více o soutěži a finalisté zde.

Zdroj: UITP