Výzkum účinnosti venkovní reklamy na vozidlech MHD
Reklama pro Billu,foto MOBILBOARD
Další
MOBILBOARD investoval do výzkumu, který zvýší zájem o reklamu na vozech MHD.
Úterý, 16. květen 2017, rebus

MOBILBOARD v minulém roce věnoval mnoho úsilí k zajištění podkladů pro výzkumný projekt: “Výzkum účinnosti venkovní reklamy na vozidlech MHD”. Jako provozovatel mediazastupitelství MOBILBOARD Transport Network, které celorepublikově zastupuje dopravce v reklamní činnosti  tímto opět posílí pozici reklamy na vozech v konkurenci jiných mediatypů venkovní reklamy jako jsou billboardy a pod. Výzkum přinese všem dopravcům užitek, jelikož čísla o počtu zásahů reklamním sdělením zvýší zájem klientů.

Výzkum byl realizován plně na náklady společnosti a data bude poskytovat klientům ke kampaním zdarma.

Podobný výzkum účinnosti pohyblivé reklamy nemá obdoby ani v zahraničí. Jedná se tedy o ojedinělý projekt díky iniciativě společnosti MOBILBOARD.

Výstupy z realizovaného “Výzkumu účinnosti venkovní reklamy na vozidlech MHD” byly mediálnímu trhu oficiálně  představeny na tiskové konferenci 25. dubna v Praze, kterou uspořádal MOBILBOARD. Zástupci mediálních agentur, asociací a novinářů z Česka i Slovenska se mohli seznámit s průběhem celého výzkumu.

Metodiku sběru dat představil Ing. Tomáš Matras Ph.D. ze společnosti CZECH Consult s. r. o.

Mediální hodnoty získáné z měření okomentoval pan Tomáš Bičík ze společnosti Nielsen Admosphere, a. s.

Mediální ukazatele v podobě počtu Impresí, Reache, OTS a CPT budou nyní moci jak agentury, tak zadavatelé využívat při plánování svého mediamixu kampaní. Sběr dat byl prováděn na linkách MHD v českých i slovenských městech -  mediální ukazatele jsou tedy platné pro oba trhy.

MOBILBOARD by rád tímto sdělil trhu, že OOH (Out Of Home, neboli venkovní reklama) nejsou jen billboardy, ale také reklama na vozech veřejné dopravy, která je nyní plnohodnotným médiem s daty.

Pohyblivá reklama na MHD má nárůst
Počet reklamních kampaní na vozech veřejné dopravy realizované společností MOBILBOARD za rok 2016 vzrostl o 40%.  Tržby reportované pro ADMOSPHERE v rámci monitoringu investic do formátu transport se zvýšily o 36 %.

V posledním době se stále více roste zájem také o větší polepy jako je Mobilboard na boku autobusu, vrací se zde klienti jako C&A Moda, Humanic, které v minulých letech dopravní prostředky hojně využívali. Zadavatelé v novém roce 2017 mohou využívat dva nové formáty s celorepublikovým pokrytím – jedná se o celonárodní síť WI-Fi reklamy a Zadní čela dálkových autobusů ARRIVA EXPRESS.

Zdroj: MOBILBOARD


Reklama pro Humanic, foto MOBILBOARD
Tisková konference, foto MOBILBOARD
Tisková konference, foto MOBILBOARD