Hospodářské výsledky skupiny firem Škoda Transportation na rok 2016
Auditované konsolidované tržby skupiny Škoda Transportation za dosáhly částky 15,7 mld. korun.
Úterý, 18. duben 2017, rebus

Čistý zisk celé skupiny představoval 1 571 milionů korun. Hospodářské výsledky jsou uváděny podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS).

Skupina Škoda Transportation je největší firmou zabývající se dopravním strojírenstvím ve střední a východní Evropě. Mezi hlavní aktivity skupiny se silným postavením na domácím i zahraničním trhu patří především výroba tramvají, příměstských elektrických vlaků, lokomotiv, souprav metra, trolejbusů nebo elektobusů.

V roce 2016 vyrobila skupina Škoda Transportation 87 nízkopodlažních moderních tramvají, které dodala například do finských Helsinek, slovenské Bratislavy nebo Prahy. Skupina také vyprodukovala více než deset dvoupodlažních vozů pro Finské dráhy, několik souprav metra pro Petrohrad nebo lokomotivy pro Deusche Bahn. Zároveň vyrobila několik desítek trolejbusů a deset nových elektrobusů. Z klíčových zahraničních zakázek uzavřených v roce 2016 lze jmenovat například zakázky na tramvaje pro německý Chemnitz, turecký Eskişehir nebo Lotyšskou Rigu. Škoda Transportation v roce 2016 také založila ve Spojených státech amerických novou dceřinou společnost.

Skupina firem Škoda Transportation loni zaměstnávala celkem 5 327 lidí. Do výzkumu a vývoje každoročně investuje zhruba miliardu korun, za rok 2016 se tato částka vyšplhala zhruba na 1 032 milionů korun.

Zdroj: Škoda Transportation