Kamery v MHD v Ústí nad Labem pomohou zajistit bezpečnost cestujících
Dopravní podnik města spouští od 1. dubna ve vybraných vozidlech kamerový systém se záznamem.
Pondělí, 03. duben 2017, rebus

„Pro všechny cestující se jedná o zásadní krok k zajištění jejich bezpečnosti při přepravě městskou hromadnou dopravou. Věříme, že vzhledem k možnosti pořizovat záznam z kamer ve vozidlech MHD, přispějeme ke zlepšení komfortu cestující veřejnosti a k eliminaci jevů, které ruší klidnou a bezpečnou přepravu cestujících. Kamerový systém bude rovněž účinnou zbraní Policie ČR při odhalování trestných činů na území města Ústí nad Labem (např. v pátrání po pohřešovaných osobách). Moderní kamerové systémy jsou v dopravních prostředcích používány po celém světě a zavádějí se v posledních letech i v jiných dopravních podnicích v České republice. Důvodem je ochrana nejen samotných cestujících, a jejich věcí, ale i majetku dopravců. Účinnost kamerového systému bude ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií Ústí nad Labem pravidelně vyhodnocována,“ popisuje Ing. Libor Turek, Ph.D., výkonný ředitel Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. Dopravní podnik po doložení všech potřebných dokumentů, včetně popisu zabezpečení osobních údajů proti neoprávněnému přístupu, čtení, kopírování osobních údajů a k prostředkům jejich zpracování, získal potřebné povolení k provozování kamerového systému se záznamem od Úřadu pro ochranu osobních údajů. „Díky tomuto zařízení můžeme být Policii ČR více užiteční než v minulosti. Například při vyšetřování jakéhokoli přestupku nebo trestného činu si Policie ČR může vyžádat záznam z našich kamer v MHD, který přispěje k zajištění podpůrných důkazů, což nebylo v minulosti možné,“ doplňuje Ing. Milan Šlejtr, náměstek výkonného ředitele pro dopravu. Přístup k uloženým obrazovým záznamům má pouze pověřená osoba Policie ČR. Cestující jsou o monitoringu interiérů vybraných trolejbusů a autobusů informováni nálepkami, umístěnými vně vozidel u všech nástupních dveří i ve vnitřních prostorech určených pro cestující. Správcem osobních údajů je Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Veškeré informace o kamerovém systému, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a o tom, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, jsou uvedeny na www.dpmul.cz. Pokud se cestující bude domnívat, že při přepravě vozidlem městské hromadné dopravy vybaveným kamerovým systémem došlo ke skutečnosti, která může svědčit o podezření ze spáchání trestného činu či přestupku, je povinen na adresu dopravce mhd@dpmul.cz zaslat nejpozději následující den po dni, ve kterém došlo ke vzniku události, písemné oznámení, aby se podařilo uchovat potřebný obrazový záznam.

V Ústí nad Labem se také mohou cestující od začátku března setkat se třemi novými automaty na výdej jízdenek.

Nové automaty přijímají padesátikorunové mince a lze v nich platit za jízdenky bezkontaktní platební kartou. V automatu si lze navolit různé druhy jízdného, včetně zlevněného, vybrat si jízdní zónu a možnost zaplatit hotově nebo bezkontaktní platební kartou. Automat zobrazuje informace také v angličtině a němčině. Staré automaty plánuje Dopravní podnik postupně zrekonstruovat. V budoucnu připravuje i prodej časových kupónů na vybraných exponovaných místech (např. Hraničář), které půjde pořídit právě prostřednictvím jízdenkových automatů.

Zdroj: DPMÚL

Nový jízdenkový automat.
Nově zrekonstruovaný dvanáctimetrový trolejbus Škoda 21Tr ev. č. 408 na lince číslo 58 Skalka – Klíše Lázně.