Konzultace Evropské komise k multimodální vyhledávací službě pro cestující
v rámci veřejné dopravy.
Pondělí, 16. listopad 2015, dabra
Prioritou Evropské komise bude v následujících letech vytvoření celoevropské vyhledávací služby pro cestující, kterým umožní vyhledávat spojení mezi body A a B. Plánovaný systém by měl propojit všechny druhy dopravy, tak aby bylo možné vyhledávat mezi leteckými, železničními a autobusovými spoji včetně městské hromadné dopravy. Měl by obsahovat srovnání jednotlivých druhů dopravy dle zvolených kritérií a potřeb cestujících, jako např. najít nejrychlejší trasu, nejlevnější spojení, trasu nejvíce šetrnou k životnímu prostředí nebo nejvíce přístupnou pro osoby s omezenou schopností orientace a pohybu.

Vzhledem k počátečním přípravným pracím na celoevropské multimodální vyhledávací službě pro cestující Evropská komise zahájila 2. září 2015 veřejnou konzultaci. Ke konzultaci se mohou vyjádřit občané, místní, regionální a národní organizace, organizátoři veřejné dopravy, dopravní podniky i akademická sféra.

Veřejná konzultace končí 24. listopadu. Do té doby je možné vyplňovat dotazníky v elektronické podobě na této adrese:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/its-mmtips/

Výsledky veřejné konzultace budou vzaty v úvahu při rozvoji příslušných specifikací v rámci směrnice ITS 2010/40/EU. Ta byla přijata s cílem urychlení zavádění inovativních dopravních technologií po celé Evropě. Všeobecně se předpokládá, že Komise přijde s prvními návrhy na přelomu roku 2016/2017.

V dalším kroku by se vyhledávací služba měla propojit s platebním systémem. Ten by měl umožnit vyhledávání a placení na jednom místě. Což by umožnilo cestování po celé EU na jednu jízdenku bez ohledu na použití dopravního prostředku.