ČSAD Frýdek-Místek: Den otevřených dveří Volvo servisu
ČSAD Frýdek-Místek: Den otevřených dveří Volvo servisu potvrdil vysokou úroveň poskytovaných služeb
Pondělí, 30. květen 2005, dabra
Dopravák 9/2005 Jarmila Chromá

Nezvykle rušno bylo v sobotu 7. května t.r. v areálu společnosti ČSAD Frýdek-Místek. Od samého rána se sem totiž sjížděla nákladní vozidla značky Volvo desítek dopravců z širokého okolí, kteří využili pozvání na den otevřených dveří Volvo servisu. V desetileté historii tohoto jediného severomoravského autorizovaného servisu užitkových vozidel Volvo to byla první akce svého druhu a kromě samotného ČSAD se na ní významně podílel i výhradní importér nákladních vozů této značky na český trh - společnost Volvo Truck Czech s.r.o., Praha. V rámci " Dne otevřených dveří Volvo" tak byly obchodním partnerům nabídnuty bezplatné servisní a diagnostické úkony na vozidle, prohlídka jednotlivých pracovišť a zázemí servisu , ale i možnost poradit se s odborníky o veškerých problémech týkající se technického stavu vozidel a jejich provozování. Připravené propagační předměty, dárky a občerstvení pak byly "třešničkou na dortu" tohoto neformálního setkání se zákazníky.

Podle Petra Krásného, manažera marketingu společnosti Volvo Truck Czech, pořádání Dnů otevřených dveří u smluvních partnerů v rámci servisní sítě Volva má dlouholetou tradici, která slouží k podpoře poprodeje jako takového , ke zvýšení loajality zákazníků a udržení si jejich zájmu o nabízené servisní služby. Zatímco v minulosti měla tato setkání většinou podobu společenskou, a byla doprovázena předváděním novinek z produkce Volvo a zábavným programem, od roku 2004 je prosazován nový koncept s důrazem na demonstraci servisních úkonů na samotných vozidlech zákazníků. Loni se k tomuto záměru připojily servisy Volvo v Prostějově, Brně a v Plzni, letos jen do prázdnin proběhnou téměř u poloviny servisních partnerů. Jak přitom P.Krásný zdůraznil, vedení frýdeckomísteckého ČSAD i osazenstvo zdejšího servisu se organizace a zabezpečení této premiérové akce zhostilo na výbornou.

Dodejme, že autorizovaný Volvo servis ČSAD Frýdek-Místek a.s. má mezi uživateli vozidel této značky v severomoravském regionu velmi dobré jméno. Otevřen byl v roce 1995 a zpočátku v něm byly k dispozici dvě montážní jámy a jedno stání, personál pak tvořilo šest opravářů. Před čtyřmi roky vedení firmy přistoupilo k rozsáhlé a finančně náročné rekonstrukci stávajících dílen s cílem zvýšit kapacitu servisu, ale i úroveň a rozsah poskytovaných služeb. V současnosti jsou v servisní hale vybavené nejmodernější technikou a nářadím v hodnotě kolem 10 mil. Kč tři montážní jámy a stání (další pracoviště v prostorách bývalého servisu je pak využíváno zejména pro náročnější a dlouhodobější opravy), součástí servisu je i přijímací kancelář pro zákazníky, sklad náhradních dílů a pracoviště autorizovaného střediska pro cejchování a ověřování tachografů . Dvousměnný provoz i nonstop služby v rámci celoevropské sítě VAS pro pomoc v naléhavých situacích dnes zajišťuje 22 pracovníků, z toho 14 mechaniků.

" V současné době má náš Volvo servis uzavřeny tzv. "senior" smlouvy s více jak šedesátkou zákazníků . Z nich jsme ty nejvěrnější, nejstabilnější pozvali na Den otevřených dveří . Kapacitu máme vypočítánu na 32 vozidel, která nejprve prochází pracovištěm diagnostiky ke zjištění stavu přední nápravy na třasadle, změření účinnosti brzd na brzdové stolici, seřízení světlometů regloskopen a měření sbíhavosti přední nápravy. Tyto úkony jsou prováděny ve spolupráci se Stanicí technické kontroly , provozované TESTCAR s. r.o. jako smluvního partnera Dekry, která je umístěna v areálu firmy v sousedství servisu Volvo. Poté vozidla přejíždějí na pracoviště mazání našeho technického úseku a odtud do samotné servisní dílny , kde provedeme celkovou vizuální prohlídku technického stavu vozidla , změříme stav akumulátorů diagnostickým přístrojem, změříme mrazuvzdornost chladící kapaliny a na závěr zkontrolujeme, případně doplníme provozní kapaliny. Celková hodnota těchto úkonů představuje částku kolem 3000 korun," popisuje průběh vedoucí Volvo servisu Ing. Ivo Jurišta.

S tím, že na všech pracovištích je prováděn písemný popis zjištěných závad do protokolu "Výsledek prohlídky vozidla Volvo", který na závěr spolu s pozornostmi a dárky věnované ČSAD i Volvo Truck Czech každý účastník Dne otevřených dveří obdrží. Jak Ing. Jurišta dodává, přínosem této akce je bezesporu to, že na ni kromě řidičů přicházejí i majitelé dopravních firem, kteří tak mají příležitost seznámit se prostředím, ve kterém se o jejich vozy starají. Mohou se tak na vlastní oči přesvědčit o odbornosti personálu a kvalitě služeb, což samozřejmě přispívá k prohloubení vztahů mezi servisem a zákazníkem.

Jak vyplynulo z malé ankety, kterou jsme provedli mezi samotnými účastníky, vesměs tuto příležitost uvítali. "Tato akce je dobrým nápadem, protože je skutečně třeba, aby dopravce byl v kontaktu s místem, kde servisuje a opravuje vozy. Servis Volvo v ČSAD Frýdek-Místek využíváme dlouhodobě jako mateřský servis pro náš vozový park, v němž máme 13 vozů zn. Volvo. Musím říci, že zvláště v posledních dvou letech jsme velmi spokojeni jak se vzájemnou komunikací, tak kvalitou prováděných prací," chválí servisního partnera Roman Biela , majitel Bartovické dopravní společnosti se sídlem v Ostravě-Bartovicích. Podobně hovoří i Pavel Foltýn z firmy Autodoprava Ostrava-Polánka, který provozuje pět nákladních vozidel, všechna značky Volvo: " Jsem pravidelným zákazníkem frýdeckomísteckého servisu, který je tady v okolí jediným a mohu říci , že se mi zde snaží maximálně vycházet vstříc. Samotná dnešní akce se mi zamlouvá už z toho důvodu, že spočívá v konkrétní prohlídce vozidla a zjišťování eventuelních závad, což je důležité pro udržování dobrého technického stavu vozového parku."

V SERVISOVÁNÍ PRO ZNAČKU VOLVO CHCE FIRMA I EXPANDOVAT

Jak hodnotí činnost a výsledky Volvo servisu jsme se zeptali generálního ředitele společnosti ČSAD Frýdek-Místek Ing. ZDEŇKA DANNHOFERA:
" Se servisováním užitkových vozidel značky Volvo jsme před 10 lety začínali jako s doplňkovou činností v návaznosti na naše záměry v obnově a rozšiřování vozového parku nákladní dopravy. Při nákupu nových vozidel a výběru jejich dodavatele jsme byli motivováni tím, abychom si mohli vozy i sami servisovat a opravovat a budoucí "lukrativní" výkony nešly ven z firmy. Proto padlo rozhodnutí pro značku Volvo. V současné době z celkového počtu 160 vozidel, kterými disponují v rámci našeho seskupení nákladní dopravy ČSAD Havířov a ČSAD Frýdek-Místek je 120 Volv, takže servis pochopitelně ve velké míře využíváme pro vlastní potřebu.
Za pozitivní ale považuji skutečnost, že rok od roku stoupá v našem Volvo servisu objem výkonů pro cizí zákazníky. Zatímco např. v roce 2003 se cizí vozidla na fondu pracovního času podílela 65 procenty, loni to už bylo 73 % a v letošním roce jsme se dostali na 80 %. Stoupající trend zaznamenáváme i v prodeji materiálu - v roce 2003 činil ve finančním vyjádření 28 mil. Kč a v roce 2004 již 34 milionů korun, což je zhruba dvacetiprocentní nárůst. Samozřejmě se tím zvyšuje i ziskovost této činnosti - v současnosti se Volvo servis podílí na celkovém dosaženém zisku společnosti ČSAD Frýdek-Místek cca 40 %. Přitom musím zdůraznit, že se snažíme držet hodinové sazby za servisní úkony na takové úrovni, aby byly pro dopravce - naše zákazníky přijatelné. Tak, aby k nám jezdili nejenom v rámci záručního servisu, ale také na pozáruční opravy a nedělali si tyto věci, často neodborně či v nevyhovujících podmínkách, sami.
V návaznosti na uvedené je zřejmé, že provozování servisu Volvo už není v našem podnikání pouze doplňkovou aktivitou , ale zaujímá v něm dnes rovnocenné místo s ostatními činnostmi. V servisování pro značku Volvo chceme nejenom pokračovat, ale i expandovat. Spolu s našimi majiteli a společností Volvo Truck Czech zvažujeme dokonce možnost výstavby a provozování servisů i v jiných regionech v tuzemsku či v zahraničí."