ADSSS - základní údaje
Neděle, 05. duben 2015, dabra
ASOCIACE DOPRAVNÍCH, SPEDIČNÍCH A SERVISNÍCH SPOLEČNOSTÍ STŘEDNÍCH ČECH (ADSSS).

Kontakty:
daniel.adamka@arriva.cz
fneterda@probo.cz
  Po rozpadu krajských ČSAD dopravci záhy poznali, že musí vzájemně spolupracovat a řešit společné problémy - vždyť se jejich činnosti mnohdy vzájemně prolínají. V roce 1992 začala spolupráce dopravních společností vzniklých z bývalých ČSAD na území Středočeského kraje a hlavního města Prahy.

Tato spolupráce vyvrcholila vznikem zájmového sdružení dopravců ASOCIACE DOPRAVNÍCH , SPEDIČNÍCH A SERVISNÍCH SPOLEČNOSTÍ STŘEDNÍCH ČECH , (oficiální zkratka ADSSS), se sídlem v Praze, Křižíkova 4-6, 186 50 Praha.

ADSSS je nezávislé, dobrovolné a nepolitické sdružení. Předmětem činnosti ADSSS je zejména "Společné hájení profesních i specifických zájmů členů společností a podílení se na tvorbě právních předpisů, které souvisejí s podnikáním v silniční dopravě".

V čele ADSSS stojí prezident a tři viceprezidenti, kteří řídí odborné sekce. Kontrolu hospodaření ADSSS provádí tříčlenná revizní komise. ADSSS úzce spolupracuje se státní správou, včetně Středočeského kraje. Dále spolupracuje s dalšími význačnými dopravními sdruženími. Např. ADSSS má zastoupení v představenstvu Svazu dopravy České republiky, který sdružuje všechny druhy dopravy a hájí zájmy 146 000 zaměstnanců. Prostřednictvím tohoto svazu má ADSSS i kontakt na obdobné svazy v zahraničí (v Německu,Rakousku, Slovensku aj.).
Představenstvo: zástupce Veolia Transport Praha, s.r.o. Daniel Adamka – (prezident), zástupce PROBO BUS a.s. František Neterda - (viceprezident), zástupce KD Servis a.s. Vladimír Hráský (viceprezident), zástupce ČSAD Střední Čechy, a.s. Štěpán Ševčík – viceprezident
Revizní komise: zástupce ČSAD MHD Kladno a.s. – Ludomír Landa (předseda), zástupce TEZAS servis a.s. – Radislav Rožánek a zástupce ANEXIA s.r.o. – Pavel Kopřiva.

ADSSS, jejíž členové podnikají zejména na území Středočeského kraje a hlavního města Prahy má zájem úzce spolupracovat a řešit s příslušnými orgány, vzniklé problémy, včetně dlouhodobé koncepce dopravy, a to nejen autobusové.
Současný prezident ADSSS Daniel Adamka a František Neterda - dlouholetý prezident ADSSS, v současnosti viceprezident.