ČSAD Uherské Hradiště: Nové zákaznické centrum servisu MAN ...
Prezentace dopravní a servisní techniky v servisní hale.
Další
... zvyšuje úroveň poskytovaných služeb. Z šestého čísla letošního Dopraváku, partnera BUSportálu.
Úterý, 19. duben 2005, dabra
UHERSKÉ HRADIŠTĚ (Ch) - Prezentace užitkových vozidel MAN, předvedení servisní diagnostiky , informace o nákupu, servisování či financování nové dopravní techniky a další odborný doprovodný program byly součástí "Dne otevřených dveří servisních služeb pro vozidla MAN", který ve středu 16. března t.r. uspořádalo vedení společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. pro své současné obchodní partnery i případné zájemce o tyto služby z řad dopravních firem v regionu. Vyvrcholením setkání se pak stalo slavnostní otevření nového zákaznického centra servisu MAN, které plně odpovídá náročným standardům požadovaným výrobcem vozidel MAN. Potvrdil to, a vysoké uznání za odvedené dílo vyjádřil přímo na místě jednatel a ředitel společnosti MAN užitková vozidla České republika, spol. s r.o.Peter Marx, který byl spolu s vedoucím servisní sítě MAN v ČR Pavlem Prostředníkem, vedoucím prodeje pro ČR Tomášem Tomášem Bretfeldem a dalšími zástupci MAN hostem této malé slavnosti.

Generální ředitel společnosti ČSAD Uherské Hradiště Ing. Radislav Kusák v zahajovacím proslovu uvedl, že dokončením zákaznického centra se otevírá další etapa vzájemné dlouholeté spolupráce s firmou MAN. Ta se datuje od roku 1996, kdy se vedení uherskohradišťského ČSAD při plánování zásadní obnovy vozového parku v nákladní dopravě rozhodlo právě pro tuto značku. A to pro poměrně vysokou spolehlivost a provozní nenáročnost vozidel MAN, jednu z nejhustších servisních sítí v Evropě, a v neposlední řadě i vzhledem k možnosti získání vlastního plnohodnotného servisního centra, které je pro dopravce s takovým zázemím a vysokým počtem vozidel nezbytnou podmínkou. Ve zmiňovaném roce bylo ČSAD dodáno prvních pět tahačů MAN a dalšími nákupy v následujících letech stoupl jejich počet na současných šedesát. Ve vozovém parku má dopravní společnost rovněž dva zájezdové autobusy zn.MAN.

Samotná smlouva o provozování 24hodinového non-stop servisu MAN byla uzavřena mezi oběma stranami již v roce 1997 , po vypršení platnosti pak potvrzována i na další období. K poslednímu podpisu servisní smlouvy mezi ČSAD Uherské Hradiště a MAN užitková vozidla ČR došlo v závěru loňského roku, čímž bylo potvrzeno pokračování spolupráce. V jejím rámci společnost ČSAD zajišťuje servis a opravy všech užitkových vozidel a autobusů zn. MAN, pro něž disponuje jak stálými pracovišti v moderní hale se špičkovým technickým vybavením včetně diagnostiky (provozní doba v pracovní dny 6-22 hodin), tak výjezdovým vozidlem s potřebným nářadím a servisními pomůckami pro zabezpečení nepřetržité pohotovostní služby.

Jak Ing. Kusák dále zdůraznil, vybudování zákaznického centra servisu MAN, které si vyžádalo investiční náklady ve výši cca 6 mil. korun, znamená jednak další zlepšení úrovně poskytovaných služb pro zákazníky, ale také zásadní zlepšení pro zaměstnance samotné.
" Toto centrum vzniklo přebudováním starých dílen, které už nevyhovaly po stránce ekologické ani po stránce provozní a bylo potřeba zainvestovat do jejich opravy určitou částku. Vzhledem k tomu, že se tyto dílny nacházely v těsné blízkosti nové opravárenské haly MAN a skladu náhradních dílů, bylo ideální je využít právě pro zřízení zákaznického centra. Rekonstrukcí zde vznikly kanceláře vedoucích i mistrů a přijímací středisko pro zákazníky, kteří zde také naleznou i příjemné kulturní prostředí s televizí a nápojovým automatem pro dobu čekání na kratší opravy vozidel."
Jak dodal, rekonstrukci objektu provedla během pouhých tří měsíců a ve výborné kvalitě stavební firma 3V+H, projektové přípravy se pak úspěšně zhostila společnost Atelier S+S za účinné pomoci architekta Koudelky. Jmenovité poděkování vyjádřil dále technickému náměstkovi společnosti ČSAD Jiřímu Psotovi, který se zásadním způsobem podílel jak na přípravě, tak i realizaci celé akce.

Generální ředitel Ing. Radislav Kusák ve svém vystoupení při příležitosti otevření nového zákaznického centra ocenil rovněž práci pracovníků autorizovaného servisu MAN:
"Za uplynulých devět let jsme se mnohokrát přesvědčili, že pro kvalitní servis na evropské úrovni potřebujeme nejenom špičkové servisní vybavení, ale především ony šikové pracovníky, kteří s touto technikou pracují, kteří mají potřebné odborné předpoklady a v neposlední řadě jsou ochotni v kteroukoliv dení či noční hodinu přispět k zajištění co možná nejrychlejší opravy. Proto mi dovolte veřejně poděkovat všem zaměstnancům servisu MAN v naší společnosti za jejich práci a obětavost. Bez jejich odbornosti a zápalu pro věc bychom dnes neměli mezi dopravci v servisní činnosti tak dobré jméno."
Zprovoznění nového zákaznického centra je podle generálního ředitele dalším signálem pro zákazníky, že v ČSAD Uherské Hradiště myslí především na jejich spokojenost. V budoucnu proto chtějí rozšířit sortiment nabízených servisních služeb , např. vybudováním moderní mycí linky nákladních vozidel a autobusů. Záměrem je však vycházet vstříc zákazníkům nejenom v servisních službách, ale také v nabídce samotných vozidel, se kterými má společnost hodně zkušeností přímo z provozu. "Jedině spokojený zákazník se k nám bude vracet a po celém regionu šířit dobré jméno servisu ČSAD Uherské Hradiště a vozidel značky MAN, " zdůraznil Ing. Kusák.

Po zahajovacích projevech a symbolickém přestřižení pásky si účastníci slavnostního otevření prohlédli moderně řešené a vybavené prostory nového zákaznického centra i další pracoviště servisu MAN. V rámci doprovodného programu se zde mohli seznámit i s nabídkou servisních zařízení firmy Homola Brno a náprav od firmy SAF, na venkovní ploše probíhala prezentace vozidel MAN a osobních automobilů zn. Toyota.
Dopravák 6/2005 Jarmila Chromá