Technický úsek Tourbusu Brno a.s.- široké spektrum služeb.
Z Dopraváku 2/2005: Technický úsek společnosti Tourbus, a.s. má dnes 54 zaměstnanců a v jeho rámci existují dvě samostatná střediska či oddělení pracovně nazývaná servis MAN a servis Karosa.
Pondělí, 14. únor 2005, dabra
Pod názvem "Tourbus, a.s." si nejenom laická, ale i značná část odborné veřejnosti stále ještě vybaví spíše dopravní firmu, podnikající v dálkové tuzemské a mezinárodní autobusové dopravě. Po loňské říjnové fúzi s dalšími třemi brněnskými společnostmi (ČSAD Brno-město, a.s., ČSAD Servis Brno, a.s. a Ústřední autobusové nádraží Brno, a.s.) se však rozrostly nejenom její dopravní aktivity, ale do firmy přibyly i další činnosti. V současné době se tak společnost Tourbus, a.s. organizačně člení na úseky dopravní, obchodní, ekonomický a technický. Právě posledně z jmenovaných - tedy technický úsek - jsme si tentokrát vybrali pro představení na stránkách našich novin. Základní informace o jeho náplni, provozovaných činnostech a poskytovaných službách nám poskytl ředitel tohoto úseku Ing. MIROSLAV KEPÁK.

Hned v úvodu je třeba předeslat, že technický úsek společnosti Tourbus, a.s. má dnes 54 zaměstnanců a v jeho rámci existují dvě samostatná střediska či oddělení, pro zjednodušení pracovně nazvaná servis MAN a servis Karosa. Provozování autorizovaného servisu užitkových vozidel MAN zde přitom má více jako desetiletou tradici , stejně tak tu mohou zúročit mnohaleté zkušenosti se servisem a opravami autobusů této značky. " Naše společnost byla v roce 1991 jedním z prvních dopravců, kdo realizoval dodávky a provoz autobusů MAN a dnes má i jednu z jejich největších flotil. Od prvního okamžiku samozřejmě byl na naše opravárenství tlak na to, abychom tato vozidla udržovali v takovém technickém stavu, aby byla provozuschopná a bezpečná. V roce 1993 byla podepsána první servisní smlouva tehdy ještě s MAN Nutzfahrzeuge AG, München a naše firma tak byla mezi prvními, kdo se v rámci České republiky dostal na seznam jejích servisních středisek," připomíná Ing. Kepák. Zmiňovaná německá automobilka přijala před několika lety novou koncepci, na jejímž základě byla kompletně přebudována distribuční organizace po celém světě, zvláště pak v Evropě. Ve vazbě na tyto skutečnosti byly před dvěma roky zahájeny práce na vypracování nových zásad pro provozování servisů vozidel MAN se stanovením jednotných standardů. Splnění těchto standardů pak bylo jednoznačnou podmínkou pro uzavírání nových servisních smluv, ke kterým v průběhu loňského roku generální importér - společnost MAN užitková vozidla Česká republika spol. s r.o. přistoupil a jimiž podmínil další spolupráci se svými servisními partnery. A řekněme rovnou, že Tourbus, a.s. v náročné prověrce obstál a k datu 1.10.2004 tak byla mezi ní a generálním importérem podepsána nová servisní smlouva, jejímž předmětem jsou opravy a údržba užitkových vozidel MAN, komponentů a agregátů MAN, prodej a distribuce originálních dílů MAN. Smlouva má platnost na 5 let a po této době může být prodloužena. Společnost Tourbus tak i nadále figuruje v servisní síti MAN, která zahrnuje v celém světě přes tisíc servisních středisek, v České republice jich je pak 19, z toho sedm na Moravě. Podle ředitele Ing. Miroslava Kepáka však splnění požadovaných standardů před podpisem smlouvy nebylo vůbec jednoduché a vyžádalo si i nemalé investice: "Jednak jsme náš servis MAN museli dovybavit speciálním nářadím a výpočetní technikou. Pořídili jsme brzdovou stolici MAHA - mimochodem tu jsme uvedli do provozu ještě před požadovaným termínem, kterým byl 1.1. 2006 a využíváme ji samozřejmě i v rámci servisu Karosa. Rovněž jsme přestěhovali sklad náhradních dílů MAN a Karosa a provedli kompletní sjednocení MTZ zahrnující také propojení výpočetní technikou, které dnes zahrnuje celé opravárenství. " Dodejme ještě, že autorizovaný servis MAN společnosti Tourbus kromě zajišťování provozuschopnosti vlastního vozového parku poskytuje služby širokému okruhu zákazníků především z regionu (kapacita servisní dílny umožňuje opravovat naráz až deset vozidel!), v rámci svého zapojení do 24hodinového servisu MAN pak i pomoc na cestě tranzitujícím vozidlům, a to prostřednictvím plně vybaveného servisního vozidla. Navíc má servis uzavřeny i smlouvy s firmami Webasto na opravy topení a Eaton na opravy převodovek.

Druhé středisko, pracovně označované jako servis Karosa, samozřejmě také slouží v prvé řadě pro opravy vlastních vozidel, ale rovněž provádí smluvní opravy pro jiné dopravce. A nemusí to být jenom autobusy, opravárenské činnosti jsou zde schopni provádět i na nákladních vozidlech, případně i návěsech a přívěsech tak, aby dopravce odjížděl z dílny s kompletně provozuschopnou soupravou. " I v tomto případě jde skutečně o všestranný servis, který je schopen splnit veškeré požadavky zákazníků. Jako příklad mohu uvést kompletní opravy karosérií, opravy laků, běžné i střední opravy vozidel, děláme technické prohlídky autobusů typu "A", ale také generální opravy motorů, převodovek či diferenciálů," zdůrazňuje Ing. Kepák. Samozřejmostí jsou pak i doplňkové služby. Patří k nim např. emisní stanice pro měření emisí vznětových motorů, dále mytí motorů a spodků vozidel horkovodním tlakovým mycím zařízením ( to bylo uvedeno do provozu v loňském roce a jeho součástí je i plnohohodnotná čistička odpadních vod, navíc je zabezpečeno proti zamrznutí, takže ji lze využívat celoročně), po reogranizaci převzal technický úsek pod sebe rovněž čerpací stanici pro výdej PHM.

Jak ředitel technického úseku Ing. Miroslav Kepák připomněl, veškeré servisní a opravárenské činnosti a služby nabízí společnost Tourbus i cizím zákazníkům: "Tyto práce zde mají tradici, navíc máme k dispozici modernizovaný provoz, v dílnách vybudovaných v letech 1992 - 94 a moderně vybavených potřebným nářadím a technikou pracují zkušení a proškolení opraváři. Veškeré činnosti máme certifikované renomovanou společností TV Anlagentechnik GmbH zastoupenou TUV International, s.r.o. Praha podle norem ISO 9001:2000. I to je zárukou, že veškeré zakázky budou provedeny kvalitně, včas a ke spokojenosti zákazníka."

A kde technický úsek společnosti Tourbus, a.s. najdete? Veškeré provozy jsou soustředěny v areálu s adresou Rosická 20, Brno v blízkosti brněnského autobusového nádraží Zvonařka.

JARMILA CHROMÁ, Dopravák