V pátek 15. března proběhlo poslední rozloučení s Ladislavem Kocianem
Ladislav Kocian - Lešany 2009 © BUSportál
Další
Nestor českého karosářství zemřel v úterý 12. března 2013 ve věku nedožitých 85 let.
Pátek, 22. březen 2013, dabra
Za vzpomínku BUSportál děkuje Janu Kotoučkovi.
Pan Ladislav Kocian byl pro mě, a věřím, že i pro ty, kteří ho poznali blíže, velmi vzácná osobnost. Pro jeho laskavý, skromný a moudrý přístup jsem si ho velice vážil. Strávili jsme při cestování za naší láskou, starými autobusy, docela dost času spolu. Hrozně rád jsem poslouchal jeho vyprávění o tom, jak to dříve všechno v té naší Karose bylo. Jeho odborné znalosti v oblasti autobusů a hlavně jeho paměť na počty vozů , provedení a množství variant. To bylo pro nás, co se zajímáme o autobusy, přímo obdivuhodné. I přes jeho vysoký věk byly jeho informace vždy jasné, přesné a spolehlivé. Navždy mi zůstane v paměti ten jeho lehký úsměv, se kterým předával svoje vědomosti všem, kdo o to měli zájem. A věřte, že posluchačů bylo vždycky hodně.

Pan Ladislav Kocian se narodil 17.6.1928 ve Štěchově u Blanska, vystudoval Mistrovskou školu karosářství ve Valašském Meziříčí a v roce 1949 nastoupil do Karosy Vysoké Mýto. Po absolvování vojenské služby v roce 1951 nastoupil jako konstruktér a zde pracoval do roku 1957, pak byl vedoucím konstrukční skupiny a od roku 1967 vedoucí OTK. Od roku 1986 jako vedoucí odboru řízení jakosti a od roku 1987 jako vedoucí oddělení technické dokumentace. Po odchodu do důchodu se věnoval práci v archivu, kde se zásadní měrou zasloužil o uspořádání a znovu obnovení výkresové a fotografické dokumentace Karosy Vysoké Mýto.
Co říci na závěr. Snad nejlépe to vyjádřil náš kamarád Lojzík Koutek. Někteří lidé navenek prožijí život skromně, nenápadně, ale ve skutečnosti jsou opravdoví velikáni. Tím byl i pan Ladislav Kocian.
Alois Koutek, Emil Příhoda (se svou Pragou), Ladislav Kocian a Alois Koutek ml. - Sodomkovo Vysoké Mýto 2009
Jaro Matúšek, Ladislav Kocian a Alois Koutek před Škodou 706 RO ČSAP Nymburk - Lešany 2009 © BUSportál
Ladislav Kocian ve Škodě 706 RTO LUX ČSAP Nymburk- Lešany 2009 © BUSportál
Pamětní seskupení výpravy u Felicie Jana Kotoučka, Ladislav Kocian vlevo - Vysoké Mýto 2005 © BUSportál
Ladislav Kocian v administrativní budově Karosy - 2005 © BUSportál